Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Groningen

Aanwijsbesluit cameratoezicht uitgaansgebied

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGroningen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijsbesluit cameratoezicht uitgaansgebied
CiteertitelAanwijsbesluit cameratoezicht uitgaansgebied
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is van kracht tot en met 30 juni 2024.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 151c van de Gemeentewet
 2. Verordening cameratoezicht gemeente Groningen
 3. artikel 13 van de Politiewet 2012
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024nieuwe regeling

19-12-2023

gmb-2023-568086

385000-2023

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijsbesluit cameratoezicht uitgaansgebied

DE BURGEMEESTER VAN DE GEMEENTE GRONINGEN,

 

gelet op artikel 151c van de Gemeentewet, artikel 1 en 3 van de Verordening cameratoezicht gemeente Groningen en gelet op de doelstellingen zoals genoemd in artikel 4 van deze verordening,

 

gehoord de lokale driehoek van Groningen, als bedoeld in artikel 13 van de Politiewet,

 

overwegende dat:

 

 • cameratoezicht een aanvulling is op het hele pakket aan veiligheidsmaatregelen;

 • uit de evaluatie blijkt dat het cameratoezicht ook de afgelopen jaren een positieve bijdrage heeft geleverd aan de handhaving van de openbare orde en de gestelde doelen: een groter veiligheidsgevoel, de preventie van incidenten, de-escalatie door rechtstreeks toezicht en opsporing achteraf;

 • een groot deel van de incidenten door cameratoezicht wordt gespot waardoor het cameratoezicht op een actieve wijze wordt uitgevoerd en veel waardevolle informatie toevoegt aan het werk van agenten op straat;

 • het live cameratoezicht niet alleen van belang is om beginnende incidenten in de kiem te smoren, maar ook voor de veiligheid van politie, handhavers en hulpverleners;

 • uit enquêtes blijkt dat een ruime meerderheid van de ondervraagden cameratoezicht een goede aanvulling vindt op de inzet van politie en handhavers.

BESLUIT:

Artikel 1  

Het cameratoezicht in het uitgaansgebied te verlengen voor een periode van zes maanden.

Artikel 2  

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2024 en is van kracht tot en met 30 juni 2024.

Aldus vastgesteld door de burgemeester op 19 december 2023,

Koen Schuiling,

burgemeester van Groningen

 

Bezwaar

Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken bij de burgemeester van de gemeente Groningen.

 

U kunt digitaal bezwaar maken via een webformulier op https://gemeente.groningen.nl/bezwaar-maken. Hiervoor gebruikt u uw elektronische handtekening: uw DigiD.

 

Of u stuurt een brief naar:

Gemeente Groningen, Postbus 30026, 9700 RM, Groningen.

 

Bovenaan de brief zet u: bezwaarschrift.

In uw brief zet u duidelijk waarmee u het niet eens bent. En waarom dat zo is. Verder staat in de brief uw:

 • -

  naam;

 • -

  adres;

 • -

  telefoonnummer en e-mailadres; en

 • -

  handtekening.

Meer informatie over het maken van bezwaar staat op http://gemeente.groningen.nl.