Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Beleidsregel standplaatsen gemeente Peel en Maas 2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel standplaatsen gemeente Peel en Maas 2024
CiteertitelBeleidsregel standplaatsen gemeente Peel en Maas 2024
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de beleidsregel standplaatsen gemeente Peel en Maas, vastgesteld op 18 december 2012.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Peel en Maas 2024
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024nieuwe regeling

18-12-2023

gmb-2023-567870

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel standplaatsen gemeente Peel en Maas 2024

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN PEEL EN MAAS

 

Gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht;

 

Gelet op het bepaalde in de artikelen 5.17 en 5.18 van Algemene Plaatselijke Verordening Peel en Maas 2024

 

Overwegende dat het wenselijk is beleidsregels vast te stellen voor de toekenning van standplaatsen:

 

Om te voorkomen dat de openbare orde en veiligheid worden verstoord en overlast wordt veroorzaakt;

 

B E S L U I T E N

 

Vast te stellen de volgende beleidsregel:

 

Beleidsregel standplaatsen gemeente Peel en Maas 2024

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze beleidsregel en de daarop berustende bepalingen en voorwaarden wordt verstaan onder:

 • 1.

  Standplaats: elke openbare ruimte, buiten de weekmarkt, op of aan de weg of op een vanaf de weg voor het publiek onmiddellijk bereikbare plaats, waar producten vanuit een verkoopwagen, kramen of vanuit een grondplaats onder de aandacht van het publiek worden gebracht, met het oogmerk deze te verkopen, dan wel om diensten aan te bieden;

 • 2.

  Standplaatslocatie: de locaties die in onderhavig beleid zijn aangewezen waar het enkel is toegestaan om producten te verkopen, dan wel om diensten aan te bieden;

 • 3.

  Standplaatshouder: een ieder die van het gemeentebestuur een standplaatsvergunning heeft verkregen en waarin toestemming wordt verleend om buiten de weekmarkt een standplaats op een standplaatslocatie in te nemen;

 • 4.

  Toezichthouders: diegenen die door het college zijn belast met het toezicht op de naleving van hetgeen er in de standplaatsvergunning en in hetgeen er in het onderhavige beleid is bepaald;

 • 5.

  Kandidaat- standplaatshouder: degene die middels een inschrijving te kennen heeft gegeven een standplaats te willen innemen en aan wie het college nog geen vergunning heeft verleend voor het innemen van een standplaats. Indien de locatie voor de aangevraagde standplaats reeds vergund is aan een andere standplaatshouder, kan geen vergunning worden verleend. Op het moment dat de vergunde locatie weer beschikbaar komt, zal dit door de gemeente gepubliceerd worden en kan de kandidaat standplaatshouder zich opnieuw melden. Indien er meerdere gegadigden voor één standplaats zijn, zal er worden geloot;

 • 6.

  vergunning: een standplaatsvergunning die voor minimaal één dag en maximaal tien jaar wordt verleend;

 • 7.

  weg: hetgeen hieronder wordt verstaan in artikel 1.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Peel en Maas 2024.

Artikel 2 Maximumstelsel

Voor het innemen van een standplaats is een vergunning van het college vereist op grond van artikel 5.18 van Algemene Plaatselijke Verordening Peel en Maas 2024

 

Het is in het belang van de openbare orde, dat geen onbeperkt aantal standplaatsvergunningen wordt afgegeven. Ter bescherming van de openbare orde kan het aantal vergunningen worden gelimiteerd (het zgn. maximumstelsel). Mede ter uitvoering van dit maximumstelsel zijn deze beleidsregels vastgesteld.

Artikel 3 Soorten standplaatsen

 • A.

  Vaste standplaatsen

  Een vergunning op een door het college van burgemeester en wethouders aangewezen locatie voor een maximale periode van 10 jaar. Deze standplaatsen zijn gekoppeld aan tijd en locatie. De locaties van vaste standplaatsen zijn aangegeven in het overzicht in artikel 4 van deze beleidsregel.

 • B.

  Standplaatsen Oliebollen en ijs

  Een vergunning op een door het college van burgemeester en wethouders aangewezen locatie voor een vaste periode van november tot en met januari voor de verkoop van oliebollen en een vaste periode van maart tot en met oktober per jaar voor de verkoop van ijs. Een vergunning wordt verleend voor een maximale periode van 10 jaar.

  Deze standplaatsen zijn gekoppeld aan tijd en locatie. De locaties van standplaatsen oliebollen en ijs zijn aangegeven in het overzicht in artikel 4 van deze beleidsregel.

 • C.

  Tijdelijke standplaats

  Een vergunning voor een tijdelijke standplaats gedurende maximaal zes aaneengesloten dagen eenmaal per kwartaal op een nader te bepalen locatie door het college van burgemeester en wethouders. Een tijdelijke standplaats kan in ieder geval ingenomen worden op locatie die aangewezen is voor de vaste standplaatsen. Deze locaties zijn aangegeven op het overzicht in artikel 4 van deze beleidsregel.

  Onder een tijdelijke standplaats wordt onder meer verstaan:

  • -

   het verlenen van diensten c.q. promotionele activiteiten of vergelijkbare zaken;

  • -

   het graveren van autoruiten.

 • D.

  Seizoensgebonden standplaats

  Een vergunning op een door het college van burgemeester en wethouders aangewezen locatie voor een maximale periode van één maand per jaar. Onder seizoensgebonden wordt onder meer verstaan:

  • -

   de verkoop van vis en snacks tijdens de carnavalsdagen;

  • -

   de verkoop van kerstbomen voor de kerstdagen.

 • E.

  Ideëel en niet commerciële standplaats

  Een vergunning op een nader te bepalen locatie door het college van burgemeester en wethouders voor een nader overeen te komen periode, doch niet langer dan zes maanden per jaar. Onder een ideële en niet commerciële standplaats wordt verstaan:

  • -

   instellingen die voorlichting geven en preventiewerk verrichten op het gebied van de volksgezondheid;

  • -

   het plaatsen van verkiezingsstandjes;

  • -

   erkende goede doelen;

  • -

   of vergelijkbare zaken.

Artikel 4 Aangewezen standplaatsen op openbaar terrein

 • 1.

  In onderstaande tabel volgt een overzicht waarin aangegeven wordt welke locaties als vaste standplaatslocatie zijn aangewezen en op welke dagen de standplaatsen kunnen worden ingenomen. Om de aanwezigheid van een te groot aantal standplaatsen in de gemeente te voorkomen, is aan iedere locatie een maximum aantal standplaatsen verbonden. Voor de standplaatslocatie in Koningslust zijn geen stroomvoorzieningen aanwezig. Voor de standplaatslocatie in Egchel geldt dat het gebruik van stroom verloopt via het gemeenschapshuis ‘t Erf tegen de terplekke geldende tarieven.

   

  Plaats

  Locatie

  Dagen

  Max. aantal vaste standplaatsen per plaats per dagdeel

  Baarlo

  Markt

  dagelijks

  m.u.v. vrijdagmiddag

  1

  3

  Beringe

  Hoek Past. Esserstr. / Kanaalstraat

  dagelijks

  1

  Egchel

  Nabij gemeenschapshuis Het Erf*

  dagelijks

  1

  Grashoek

  Hoek Roomweg /Past. Vullinghsstraat

  dagelijks

  1

  Helden

  Kaupmanshof

  dagelijks

  1

  Kessel

  Markt

  dagelijks 

  m.u.v. donderdagmorgen

  1

  3

  Kessel-Eik

  Mariaplein

  dagelijks

  1

  Koningslust

  Poorterweg**

  dagelijks

  1

  Maasbree

  Kennedyplein

  dagelijks 

  m.u.v. vrijdagmorgen

  1

  3

  Meijel

  Raadhuisplein

  dagelijks

  3

  Panningen

  Markt

  dagelijks

  m.u.v. woensdag

  3

  0

 • 2.

  In onderstaande tabel volgt een overzicht waarin aangegeven wordt welke locaties als standplaatslocatie oliebollen en ijs zijn aangewezen en op welke dagen de standplaatsen kunnen worden ingenomen. Om de aanwezigheid van een te groot aantal standplaatsen in de gemeente te voorkomen, is aan iedere locatie een maximum aantal standplaatsen verbonden. Voor de standplaatslocatie in Koningslust zijn geen stroomvoorzieningen aanwezig. Voor de standplaatslocatie in Egchel geldt dat het gebruik van stroom verloopt via het gemeenschapshuis ‘t Erf tegen de terplekke geldende tarieven. De locaties ijsverkoop beschikken niet over stroomvoorzieningen.

   

  Standplaatsen oliebollenverkoopGelijk aan reguliere standplaatsen m.u.v. Panningen

  Plaats

  Locatie

  Dagen

  Max. aantal standplaatsen

  per plaats per dagdeel

  Baarlo

  Markt

  dagelijks

  1

  Beringe

  Hoek Past. Esserstr./ Kanaalstraat

  dagelijks

  1

  Egchel

  Nabij gemeenschapshuis Het Erf*

  dagelijks

  1

  Grashoek

  Hoek Roomweg/ Past. Vullinghsstraat

  dagelijks

  1

  Helden

  Kaupmanshof

  dagelijks

  1

  Kessel

  Markt

  dagelijks

  1

  Kessel-Eik

  Mariaplein

  dagelijks

  1

  Koningslust

  Poorterweg**

  dagelijks

  1

  Maasbree

  Kennedyplein

  dagelijks

  1

  Meijel

  Raadhuisplein

  dagelijks

  1

  Panningen

  Raadhuisstraat***

  dagelijks

  1

  *** Standplaats oliebollen in Panningen wijkt af van de reguliere standplaatsen

  Standplaatsen ijsverkoop

  Afwijkend aan reguliere standplaatsen

  Baarlo

  Parkeerplaats nabij uitkijktoren****

  dagelijks

  1

  Kessel

  Loswal****

  dagelijks

  1

  **** Standplaats(en) ijsverkoop wijkt af van de reguliere standplaatsen

Artikel 5 Vergunningsaanvraag

Aanvragers van een standplaatsvergunning dienen een vergunningaanvraag in te dienen middels een compleet ingevuld aanvraagformulier.

Artikel 6 Overzichtstekening

Bovenvermelde standplaatslocaties genoemd in artikel 4 zijn indicatief aangegeven in bijlage 3 “Luchtfoto’s standplaatslocaties”. Bovendien zijn van alle locaties duidelijke situatietekeningen bijgevoegd.

Artikel 7 Tijden

Standplaatsen kunnen worden ingenomen op maandag tot en met zondag met uitzondering van officiële feestdagen. De dagen worden verdeeld in twee dagdelen:

 • -

  van 09.00 uur tot 14.00 uur;

 • -

  van 15.00 uur tot 20.00 uur.

Artikel 8 Standplaatsen op particulier terrein

Het is niet toegestaan een standplaats op particulier terrein in te nemen.

Artikel 9 Oppervlakte standplaatsen

Een standplaats mag een maximale oppervlakte van 30 m² innemen.

Artikel 10 Branchebepaling

 • De producten die vanaf vaste standplaatsen verkocht mogen worden beperken zich tot de volgende branches:

  • a.

   Snacks (o.a. patat, hamburgers, hotdogs, loempia’s, döner, poffertjes, churros, falafel)

  • b.

   Vis- en kip producten (zowel warme als koude producten)

  • c.

   Aardappelen, groenten en fruit (agf)

  • d.

   Overige food (o.a. zuivel, worst, delicatessen, suikerwaren, brood, banket)

  • e.

   Non food

 • Hierbij neemt het college het standpunt in dat het aanbod op een vaste standplaats een aanvulling/ meerwaarde vormt op/ voor het bestaande winkelaanbod;

 • Per locatie wordt per branche maximaal 2 dagen of 4 dagdelen per week vergunning verleend, tenzij de betreffende branche op het moment van de aanvraag reeds vertegenwoordigd is in het bij de locatie behorende winkelcentrum of in de bij de locatie behorende kern. In dat geval wordt per locatie per branche maximaal 1 dag of 2 dagdelen per week vergunning verleend;

 • Aanbieders uit dezelfde branche kunnen niet op dezelfde dag op dezelfde locatie een standplaats in gebruik hebben. Per dag zal er per locatie slechts een standplaatsvergunning worden verleend voor aanbieders uit verschillende branches.

Artikel 11 Voorwaarden

Het college kan aan de standplaatsvergunning aanvullende voorschriften verbinden.

Artikel 12 Intrekking oude beleidsregel

De beleidsregel standplaatsen gemeente Peel en Maas, vastgesteld op 18 december 2012 en in werking getreden op 3 januari 2013, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2024.

Artikel 13 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze beleidsregel wordt aangehaald als “beleidsregel standplaatsen gemeente Peel en Maas 2024”;

 • 2.

  De beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2024.

Peel en Maas, 18 december 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas,

De gemeentesecretaris/directeur,

K.A. Werps

De burgemeester,

W.J.G. Delissen-van Tongerlo