Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Smallingerland

Aanwijzing tijdstip en wijze waarop tegen betaling mag worden geparkeerd

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSmallingerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing tijdstip en wijze waarop tegen betaling mag worden geparkeerd
CiteertitelAanwijzing tijdstip en wijze waarop tegen betaling mag worden geparkeerd
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, 225
 2. Verordening parkeerbelastingen 2011, art. 8
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-12-201001-01-2012Nieuwe regeling

03-11-2010

Breeduit, 09-12-2010

03-11-2010, nr. 6

Tekst van de regeling

Intitulé

AANWIJZING TIJDSTIP EN WIJZE WAAROP TEGEN BETALING MAG WORDEN GEPARKEERD

Het college van burgemeester en wethouders van Smallingerland;

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en artikel 8 van de “Verordening parkeerbelastingen 2011”;

B E S L U I T :

vast te stellen de volgende regels omtrent het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de belasting, bedoeld in artikel 2, onderdeel a van de verordening parkeerbelastingen 2010, mag worden geparkeerd:

Artikel 1
 • 1.

  Elke donderdag wordt aangemerkt als koopavond, met uitzondering van de algemeen erkende feestdagen.

 • 2.

  Als extra koopavonden worden aangemerkt de eerste vier werkdagen, niet zijnde een zaterdag, voor 5 december en 22 december van elk jaar.

 • 3.

  Het betaald parkeren is van toepassing op maandag t/m zaterdag vanaf 09.00 uur tot 18.00 uur en op de koopavond en de extra koopavonden van 18.00 uur tot 21.00 uur.

 • 4.

  Het parkeerkaartje, tegen betaling verkregen uit de parkeerapparatuur op het betreffende parkeerterrein en/of weggedeelte, moet met de zijde van de tijdsaanduiding goed zichtbaar achter de voorruit worden geplaatst.

Artikel 2
 • 1.

  Het besluit van oktober 2008 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van dit besluit, met dien verstande dat het van toepassing blijft op de feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Aanwijzingenbesluit parkeerbelastingen 2010”.

Drachten, oktober 2010.

Het college van burgemeester en wethouders van Smallingerland,

secretaris, burgemeester,