Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Montferland

1e wijziging Legesverordening 2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMontferland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regeling1e wijziging Legesverordening 2024
Citeertitel1e wijziging Legesverordening 2024
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp1e wijziging Legesverordening 2024

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 156, tweede lid, van de Gemeentewet
 3. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
 4. artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet
 5. artikel 7 van de Paspoortwet
 6. Verordening op de heffing en invordering van Leges Montferland 2024
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-202301-01-2025nieuwe regeling.

12-12-2023

gmb-2023-566080

23b0007826

Tekst van de regeling

Intitulé

1e wijziging Legesverordening 2024

Het college van de gemeente Montferland;

 

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onder h, en artikel 229, eerste lid, aanhef en onder b, van de Gemeentewet, en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet en artikel 10 van de “Verordening op de heffing en invordering van Leges Montferland 2024

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de:

 

Verordening tot wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2024 (1e wijzigingLegesverordening 2024)

 

 

Artikel 1  

De tarieventabel bij de Legesverordening 2024, behorende bij en deel uitmakende van de “Verordening op de heffing en de invordering van leges 2024 wordt als volgt gewijzigd onder

Titel 1 Algemene dienstverlening

 

Paragraaf 1.3 Rijbewijzen

Artikel II Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De bepalingen die op grond van deze verordening worden gewijzigd blijven van toepassing op belastbare feiten die zich voor de in het derde lid genoemde datum van heffing hebben voorgedaan.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als 1e wijziging Legesverordening 2024.

Didam, 12 december 2023.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland,

de secretaris,

B. Booltink

de burgemeester,

H.H. de Vries