Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeist

Aanwijzingsbesluit toezichthouder rechtmatigheid Jeugdwet gemeente Zeist 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeist
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouder rechtmatigheid Jeugdwet gemeente Zeist 2023
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouder rechtmatigheid Jeugdwet gemeente Zeist 2023
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemeen mandaatbesluit Zeist 2020
  2. titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. Verordening Sociaal Domein Zeist 2020
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-11-2023nieuwe regeling

09-10-2023

gmb-2023-470147

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouder rechtmatigheid Jeugdwet gemeente Zeist 2023

Burgemeester en wethouders,

 

gelet op:

 

  • artikel 2 lid 1 en bijlage 1 van het Algemeen mandaatbesluit Zeist 2020;

  • titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

  • artikel 7.3.3 van de Verordening Sociaal Domein Zeist 2020;

overwegende dat:

 

De verantwoordelijkheid voor het toezien op rechtmatigheid bij de uitvoering van de Jeugdwet ligt bij het college. Gelet hierop is het wenselijk één of meerdere toezichthouders rechtmatigheid Jeugdwet aan te wijzen. De Jeugdwet zelf biedt niet de mogelijkheid om zo’n toezichthouder aan te wijzen. Het aanwijzen van een toezichthouder is volgens titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht desondanks wel mogelijk, als daarvoor een andere wettelijke grondslag is. De wettelijke grondslag om in Zeist één of meerdere toezichthouders rechtmatigheid Jeugd aan te wijzen is terug te vinden in artikel 7.3.3 Verordening Sociaal Domein 2020, waarin is aangegeven dat het college een of meer ambtenaren aanwijst die deze taak uitvoeren.

Op grond van artikel 2 lid 1 en bijlage 1 van het Algemeen mandaatbesluit Zeist 2020 is deze bevoegdheid gemandateerd aan de teammanager Sociaal Domein.

 

besluiten:

tot toezichthouder rechtmatigheid Jeugdwet aan te wijzen de medewerkers van het team Sociaal Domein, die voor (een deel van) hun functie zijn aangesteld als toezichthouder rechtmatigheid Jeugdwet.

 

en

 

dit besluit in werking te laten treden op de eerste dag na de bekendmaking.

Zeist, 9 oktober 2023,

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist,

N. Burgmans

Teammanager Sociaal Domein