Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schiermonnikoog

Besluit tot aanwijzing toezichthouders gemeente Schiermonnikoog

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchiermonnikoog
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit tot aanwijzing toezichthouders gemeente Schiermonnikoog
CiteertitelBesluit tot aanwijzing toezichthouders gemeente Schiermonnikoog
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 33 van de Huisvestingswet 2014
 2. artikel 17 van de Leegstandwet
 3. artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen
 4. artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024nieuwe regeling

19-12-2023

gmb-2023-564563

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit tot aanwijzing toezichthouders gemeente Schiermonnikoog

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog,

 

Besluit:

 

op basis van artikel 33 Huisvestingswet, artikel 17 Leegstandwet, artikelen 18.6 en 18.7 Omgevingswet en artikel 4.2 Wet basisregistratie personen, aan te wijzen als toezichthouder als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht

 • 1.

  de ambtenaren met de functienaam 'Medewerker beleidsuitvoering III, taakgebied bouwtoezicht' en de functienaam 'Medewerker Handhaving II, taakgebied toezichthouder bouw'. Deze ambtenaren zijn belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de hierna genoemde wet- en regelgeving:

  • Huisvestingswet

  • Leegstandwet

  • Omgevingswet

  • Wet basisregistratie personen

 • 2.

  de personen van buiten de organisatie die, op basis van inhuur of op een andere basis, werken in de functie genoemd onder 1 te belasten met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de hiervoor genoemde wet- en regelgeving.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2024 (de dag dat de Omgevingswet in werking treedt).

De eerdere besluiten van het college tot aanwijzing van toezichthouders van 21 september 2021 (publicatiedatum 18 oktober 2021) en 29 maart 2022 (publicatiedatum 6 april 2022) worden per 1 januari 2024 ingetrokken.

 

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Schiermonnikoog in de vergadering van 19 december 2023.

de secretaris (T. Kroeze),

de burgemeester (I. van Gent).