Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Pekela

Besluit aanwijzing Toezichthouders Brandveiligheid Veiligheidsregio Groningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePekela
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit aanwijzing Toezichthouders Brandveiligheid Veiligheidsregio Groningen
CiteertitelBesluit aanwijzing Toezichthouders Brandveiligheid Besluit aanwijzing Toezichthouders Brandveiligheid Veiligheidsregio Groningen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpBesluit aanwijzing Toezichthouders Brandveiligheid Besluit aanwijzing Toezichthouders Brandveiligheid Veiligheidsregio Groningen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 61, derde lid, van de Wet veiligheidsregio’s
 3. Onbekend
 4. artikel 92 van de Woningwet
 5. Onbekend
 6. titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht
 7. Onbekend
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024Nieuwe regeling

19-12-2023

gmb-2023-563078

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit aanwijzing Toezichthouders Brandveiligheid Veiligheidsregio Groningen

De Regionaal Commandant Brandweer van Veiligheidsregio Groningen,

gelet op:

 

 • de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Groningen;

 • artikel 10:3 e.v. Algemene wet bestuursrecht;

 • artikel 61, derde lid, Wet veiligheidsregio’s;

 • artikel 18.6 Omgevingswet;

 • artikel 92 Woningwet;

 • de vigerende Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente die het betreft;

 • titel 5.2 Algemene wet bestuursrecht;

 • het mandaatbesluit aanwijzing toezichthouders brandveiligheid van de colleges van de gemeenten in de regio Groningen.

 

overwegende dat:

 

 • het met het oog op inwerkingtreding van de Omgevingswet van belang is dat bepaalde personen die werkzaam zijn voor Veiligheidsregio Groningen (opnieuw) worden belast met het toezicht op brandveiligheidsvoorschriften in de gemeenten gelegen binnen de regio Groningen;

 • de colleges van de gemeenten gelegen binnen de regio Groningen de bevoegdheid tot het aanwijzen van toezichthouders brandveiligheid hebben gemandateerd aan de Regionaal Commandant Brandweer Veiligheidsregio Groningen;

 • de Regionaal Commandant het wenselijk acht in één keer gelijktijdig namens alle colleges een besluit te nemen tot aanwijzing van toezichthouders brandveiligheid;

 • die aanwijzing plaatsvindt met dit aanwijzingsbesluit.

 

BESLUIT:

Artikel 1  

De volgende personen, werkzaam voor Veiligheidsregio Groningen, worden aangewezen als toezichthouder belast met het toezicht op de naleving van de brandveiligheidsvoorschriften gesteld

bij of krachtens de Algemene Plaatselijke Verordening, Omgevingswet, Wet milieubeheer,

Wet veiligheidsregio’s en de Woningwet:

 • a.

  Teamleider Brandveilig leven en Toezicht;

 • b.

  Vakspecialist Brandveilig leven en Toezicht;

 • c.

  Toezichthouder 1;

 • d.

  Toezichthouder 2;

 • e.

  Toezichthouder 3.

 

Artikel 2  

Het Besluit aanwijzing toezichthouders van 27 juni 2018 (kenmerk Z/18/022268/48908) wordt ingetrokken;

 

Artikel 3  

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2024.

 

 

 

Aldus vastgesteld op 19 december 2023

namens het college van de gemeenten Eemsdelta, Groningen, Het Hogeland, Midden-Groningen, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam, Westerkwartier en Westerwolde,

R. Knoop

Regionaal Commandant Brandweer Veiligheidsregio Groningen