Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Velsen

Aanwijzingsbesluit vertegenwoordiging gemeente Velsen in het gemeenschappelijk orgaan Beschermd Wonen regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVelsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit vertegenwoordiging gemeente Velsen in het gemeenschappelijk orgaan Beschermd Wonen regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer
CiteertitelAanwijzingsbesluit vertegenwoordiging gemeente Velsen in het gemeenschappelijk orgaan Beschermd Wonen regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024Nieuw besluit

12-12-2023

gmb-2023-560633

29508

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit vertegenwoordiging gemeente Velsen in het gemeenschappelijk orgaan Beschermd Wonen regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer

 

Het college van burgemeester en wethouders van Velsen;

 

Gelet op:

 

− de Wet gemeenschappelijke regelingen;

− de Gemeenschappelijke regeling Beschermd Wonen regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer;

 

Overwegende dat:

 

het college vanaf 1 januari 2024 deelneemt in de Gemeenschappelijke Regeling Beschermd Wonen regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer en het daarom nodig is een lid van het college als vertegenwoordiger en plaatsvervanger in het bestuur van dit samenwerkingsverband aan te wijzen.

B E S L U I T:

1. als vertegenwoordiger in het bestuur van het gemeenschappelijk orgaan aan te wijzen:

de portefeuillehouder Zorg

2. als plaatsvervanger aan te wijzen: de plaatsvervangend portefeuillehouder Zorg

 

 

 

Velsen, ……………..

Het college van burgemeester en wethouders van Velsen,

Namens dezen

De secretaris, de burgemeester,

D. Veurink F.C. Dales