Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Smallingerland

Aanwijzing van terreinen en weggedeelten (betaald parkeren en wielklem)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSmallingerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing van terreinen en weggedeelten (betaald parkeren en wielklem)
CiteertitelAanwijzing van terreinen en weggedeelten (betaald parkeren en wielklem)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 225
 2. Verordening parkeerbelastingen 2011, art. 8 en 9
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-12-201023-12-2011Nieuwe regeling

03-11-2010

Breeduit, 09-12-2010

03-11-2010, nr. 6

Tekst van de regeling

Intitulé

AANWIJZING VAN TERREINEN EN WEGGEDEELTEN (BETAALD PARKEREN EN WIELKLEM)

Het college van burgemeester en wethouders van Smallingerland;

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en de artikelen 8 en 9 van de Verordening par- keerbelastingen 2010;

B E S L U I T:

 

I als plaatsen waarop tegen betaling van belasting als genoemd in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening parkeerbelastingen 2010 mag worden geparkeerd, aan te wijzen de weggedeelten en terreinen, gelegen in en rond het centrum van Drachten:

 • a.

  het parkeerterrein Raadhuisplein;

 • b.

  het parkeerterrein Van Knobelsdorffplein;

 • c.

  het parkeerterrein ten westen van De Drift, tussen de Berglaan en De Meent;

 • d.

  het parkeerterrein ten westen van De Drift, tussen De Meent en de Noord- en Zuidkade;

 • e.

  de parkeerhavens aan de Noord- en Zuidkade, voor zover het betreft de gedeelten tussen de Torenstraat/De Drift en de Nachtegaalstraat/De Singel;

 • f.

  de parkeerhavens aan het gedeelte van de Oosterstraat, gelegen tussen de Torenstraat en het voetgangersgebied Noorderbuurt;

 • g.

  het parkeerterrein gelegen tussen de Houtlaan en de Oosterstraat, alsmede tussen de Torenstraat en het voetgangersgebied Noorderbuurt;

 • h.

  het parkeerterrein gelegen ten noorden van de bushaltevoorziening aan de Noorderbuurt en ten zuiden van de Vogelzang;

 • i.

  de parkeerhavens aan de westzijde van de Oude Nering, gedeelte tussen De Lange West en de Leerlooierstraat;

 • j.

  het parkeerterrein aan de Markt;

 • k.

  het parkeerterrein aan het Moleneind, het gedeelte gelegen tussen de Oude Nering en het voetgangersgebied Moleneind;

 • l.

  het parkeerterrein Sander Israëlsplein;

 • m.

  het parkeerterrein en de parkeervakken aan de Reidingweg, grenzend aan de Gauke Boelensstraat en het Kiryat Onoplein;

 • n.

  het parkeerterrein aan de verbindingsweg tussen de Gauke Boelensstraat en de Pier Panderstraat ten westen van het gemeentehuis;

 • o.

  de parkeerhavens ten noorden van de toegangsweg naar het gemeentehuis vanaf de Burgemeester Wuiteweg;

 • p.

  het parkeerterrein aan De Opgang;

 • q.

  het parkeerterrein ten westen van de Oudeweg en gelegen achter het gebouw Marktstede;

 • r.

  het parkeerterrein en parkeerhavens aan de Torenstraat, gelegen ten zuiden van de Vogelzang en ten noorden van de Houtlaan;

   

II als plaatsen waar de wielklem wordt gebruikt als zekerheid voor de betaling van een naheffingsaanslag, aan te wijzen de weggedeelten en terreinen, gelegen in en rond het centrum van Drachten, zoals nader is aangegeven onder I, letters a t/m r;

 

III dat dit besluit in werking treedt op de achtste dag na die van de bekendmaking.

Drachten, december 2010

Het college van burgemeester en wethouders van Smallingerland,

secretaris, burgemeester,