Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zuidhorn

Tarieventabel behorende bij de Verordening Reinigingsheffingen 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZuidhorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarieventabel behorende bij de Verordening Reinigingsheffingen 2011
CiteertitelTarieventabel behorende bij de Verordening Reinigingsheffingen 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201101-01-2012Onbekend

13-12-2010

Westerkwartier, 21-12-2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel behorende bij de Verordening Reinigingsheffingen 2011

 

 

HOOFDSTUK 1 VAST RECHT AFVALSTOFFENHEFFING

1.1

De belasting bedraagt per perceel en per belastingjaar:

€ 128,71

HOOFDSTUK 2 GEDIFFERENTIEERD GEDEELTE VAN DE AFVALSTOFFENHEFFING

De belasting bedraagt, onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1:

2.1

Voor:

 

2.1.1

groente-, fruit- en tuinafval dat eens per twee weken in een container wordt ingezameld, per kilogram

€ 0,16

2.1.2

de overige afvalstoffen die eens per twee weken in een container worden ingezameld, per kilogram

€ 0,16

2.2

onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.1, indien op grond van de afvalstoffenverordening ten behoeve van meer dan één perceel gebruik dient te worden gemaakt van eenzelfde container voor de aanbieding van groente-, fruit- en tuinafval danwel de overige afvalstoffen die periodiek bij de percelen worden ingezameld, voor:

 

2.2.1

groente-, fruit- en tuinafval, per perceel en per belastingjaar

€ 37,04

2.2.2

de overige afvalstoffen die periodiek bij de percelen worden ingezameld, per perceel en per belastingjaar

€ 37,04

2.3

onverminderd het bepaalde in de onderdelen 2.1 en 2.2, voor het op aanvraag:

 

2.3.1

ter beschikking stellen van een extra container voor groente-, fruit- en tuinafval of voor overige afvalstoffen:

 

2.3.1.1

van 140 liter indien deze wordt afgehaald

€ 96,14

2.3.1.2

van 140 liter indien deze wordt thuisbezorgd

€ 120,14

2.3.1.3

van 240 liter indien deze wordt afgehaald

€ 100,21

2.3.1.4

van 240 liter indien deze wordt thuisbezorgd

€ 124,25

2.3.2

ter beschikking stellen en bevestigen van een slot op een container voor groente-, fruit- en tuinafval of voor overige afvalstoffen

€ 46,93

2.3.2.1

omzetten van een slot op een andere container

€ 24,12

2.3.3

ter beschikking stellen en plaatsen van een standaard ten behoeve van een container voor groente-, fruit- en tuinafval of voor overige afvalstoffen

€ 227,61

2.4

onverminderd het bepaalde in de onderdelen 2.1 tot en met 2.3, voor het op afroep inzamelen van grof huisafval, per m³ of gedeelte daarvan per keer

€ 29,35

 

Onverminderd het bepaalde in de onderdelen 2.1 tot en met 2.4, voor het achterlaten van grof huisvuil op een daartoe van gemeentewege ter beschikking gestelde plaats,

 

2.5.1

tot 1 kubieke meter, per 1/4 kubieke meter

€ 4,10

2.5.2

vanaf 1 kubieke meter, per kubieke meter

€ 16,40

2.6

onverminderd het bepaalde in de onderdelen 2.1 t/m 2.4 voor het daartoe krachtens artikel 10, 11, vijfde lid van de Wet Milieubeheer aangewezen plaats van:

 

2.6.1

groente-, fruit- en tuinafval, per kilogram

€ 0,16

2.6.2

overige huishoudelijke afvalstoffen, niet zijnde grof huisvuil, per kilogram

€ 0,16

HOOFDSTUK 3 MAATSTAVEN EN TARIEVEN OVERIGE REINIGINGSRECHTEN

Het recht bedraagt voor:

3.1

het innemen van de volgende afvalstoffen per kilogram:

 

3.1.1

zure en neutrale anorganische afvalstoffen in oplossing

€ 3,48

3.1.2

foto- en reprografische afvalstoffen

€ 1,85

3.1.3

alkalische anorganische afvalstoffen in oplossing

€ 2,63

3.1.4

oliehoudende afvalstoffen (vast/pasteus)

€ 2,77

3.1.5

oliefilters

€ 2,11

3.1.6

afvalolie

€ 1,63

3.1.7

verf- en inktafval

€ 2,54

3.18

lijm- en hars- en kitafval

€ 2,54

3.1.9

cosmetica- en medicijnafval

€ 2,54

3.1.10

oplosmiddelen halogeenarm

€ 2,11

3.1.11

halogeenarme organische afvalstoffen

€2,11

3.1.12

halogeenrijke organische afvalstoffen

€ 3,71

3.1.13

bestrijdingsmiddelen

€ 3,09

3.1.14

batterijen (> 1 kg)

€ 4,40

3.1.15

Ni/Cd batterijen (> 1kg)

€ 4,40

3.1.16

accu's

€ 1,02

3.117

metallisch kwikafval

€ 41,80

3.118

verontreinigde emballage

€ 2,65

3.1.19

afvalstof met zware metalen en metalloïden-niet in oplossing

€ 5,75

3.1.20

spuitbussen/purbussen

€ 4,37

3.1.21

p.c.b.-houdende afvalstoffen

€ 21,79

3.1.22

asbesthoudend afval

€ 1,23

3.1.23

injectienaalden

€ 2,77

3.1.24

kantoorafval

€ 2,69

3.1.25

poetsdoeken

€ 2,11

3.1.26

koelvloeistof

€ 2,30

3.1.27

teer, tectyl en bitumen

€ 2,54

3.2

het op grond van de Destructieverordening 1995 in ontvangst nemen van een dode hond of kat

€ 19,60

Behoort bij besluit van de raad van de gemeente Zuidhorn

d.d. 13 december 2010.

 

De griffier van de gemeente Zuidhorn,

M.J. Slopsema-Terpstra