Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Brabant-Noord

Beleid aanwijzing bedrijfsbrandweren 2018, incl. addendum

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Brabant-Noord
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBeleid aanwijzing bedrijfsbrandweren 2018, incl. addendum
CiteertitelBeleid aanwijzing bedrijfsbrandweren 2018, inclusief het addendum van Veiligheidsregio Brabant-Noord
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 31 van de Wet veiligheidsregio’s

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024Addendum toegevoegd aan Beleid aanwijzing bedrijfsbrandweren 2018

30-11-2023

bgr-2023-1349

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleid aanwijzing bedrijfsbrandweren 2018, incl. addendum

 

 

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, bijeen in vergadering d.d. 30 november 2023;

 

Overwegende dat:

 

 • 1.

  Veiligheidsregio Brabant-Noord inrichtingen kan verplichten om een bedrijfsbrandweer te hebben als deze inrichtingen in geval van brand of ongeval een bijzonder gevaar voor de openbare veiligheid kunnen opleveren.

 • 2.

  Het Algemeen Bestuur ten behoeve van de uitoefening van deze bevoegdheid en het verantwoorden van keuzes beleid wenst vast te stellen.

 • 3.

  De invoering van de Omgevingswet een aantal aanpassingen in het huidige Beleid aanwijzing bedrijfsbrandweren 2018 noodzakelijk maakt.

 • 4.

  Het begrip ‘inrichting’ met de komst van de Omgevingswet wordt vervangen door het begrip ‘milieubelastende activiteit (mba)’.

 • 5.

  Het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (Brzo 2015) met de komst van de Omgevingswet wordt ingetrokken, waarbij de artikelen uit het Brzo 2015 zijn verdeeld over de besluiten behorende bij de Omgevingswet.

 

Gelet op:

 

 • 1.

  Artikel 31 van de Wet veiligheidsregio’s;

 • 2.

  Hoofdstuk 7 van het Besluit veiligheidsregio’s;

 • 3.

  Invoeringsbesluit Omgevingswet;

 • 4.

  Invoeringswet Omgevingswet.

 

Besluit:

 

Het addendum Beleid aanwijzing bedrijfsbrandweren 2018 vast te stellen en toe te voegen aan het bestaande Beleid aanwijzing bedrijfsbrandweren 2018.

 

Het 'Beleid aanwijzing bedrijfsbrandweren 2018, inclusief het addendum' van Veiligheidsregio Brabant-Noord staat gepubliceerd op de website https://www.vrbn.nl op de pagina ‘cijfers en publicaties’ of rechtstreek te vinden op https://www.vrbn.nl/organisatie/cijfers-publicaties/.

 

Artikel 1. Intrekking oude beleidsregel

 • 1.

  Het ‘Beleid aanwijzing bedrijfsbrandweren 2018’ gepubliceerd in het BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Nr. 409 van 12 mei 2021 in te trekken.

 

Artikel 2. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De vaststelling van het ‘Beleid aanwijzing bedrijfsbrandweren 2018, inclusief het addendum’ bekend te maken in het Blad gemeenschappelijke regelingen -door middel van een verwijzing naar de website Veiligheidsregio Brabant-Noord- en in werking te laten treden op 1 januari 2024.

 • 2.

  Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleid aanwijzing bedrijfsbrandweren 2018, inclusief het addendum van Veiligheidsregio Brabant-Noord.

 

 

 

 

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Noord in de vergadering van 30 november 2023.

Drs. J.M.L.N. Mikkers, voorzitter

Drs. M.J.H. van Schaijk, secretaris