Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zuidplas

Aanwijzingsbesluit vuurwerkvrije zones jaarwisseling Zuidplas

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZuidplas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit vuurwerkvrije zones jaarwisseling Zuidplas
CiteertitelAanwijzingsbesluit vuurwerkvrije zones jaarwisseling Zuidplas
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagelosloopgebieden_voor_uw_hond

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene Plaatselijke Verordening
 2. artikel 2.3.6 van het Vuurwerkbesluit
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-12-2023nieuwe regeling

05-12-2023

gmb-2023-545692

Z23.002997

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit vuurwerkvrije zones jaarwisseling Zuidplas

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas;

 

Overwegende:

 • -

  het belang van het voorkomen van gevaar, schade of overlast op aangewezen plaatsen;

 • -

  dat artikel 2:73 van de APV het mogelijk maakt om, ter voorkoming van gevaar, schade of overlast, gebieden aan te wijzen waar het verboden is vuurwerk te bezigen;

 • -

  dat vanuit het oogpunt van dierenwelzijn het afsteken van vuurwerk in de directe omgeving van kinder- en zorgboerderijen, aangewezen losloopgebieden voor honden en dierenparken onwenselijk is;

 • -

  dat door inwoners is verzocht om losloopgebieden voor honden aan te wijzen als vuurwerkvrije zones

 • -

  dat vanuit het oogpunt van overlast voor winkelend publiek bij winkelcentra het afsteken van vuurwerk rondom in- en uitgangen van de winkelcentra onwenselijk is dat gelet op het vorenstaande tijdens jaarwisselingen het van belang is om gedurende de tijd dat het toegestaan is consumentenvuurwerk te bezigen, ter voorkoming van gevaar, schade en overlast, vuurwerkvrije zones aan te wijzen.

Gelet op:

 • -

  Artikel 2:73 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening;

 • -

  Artikel 2.3.6. van het Vuurwerkbesluit.

 

Besluit vast te stellen:

 

AANWIJZINGSBESLUIT VUURWERKVRIJE ZONES JAARWISSELING 2023-2024 ZUIDPLAS

Artikel 1  

De volgende gebieden aan te wijzen als plaatsen waar het tijdens jaarwisselingen verboden is vuurwerk te bezigen, anders dan op de tijden dat het toegestaan is om consumentenvuurwerk te bezigen volgens artikel 2.3.6. van het Vuurwerkbesluit:

 • -

  alle winkelcentra in de gemeente Zuidplas met een straal van 20 meter gemeten vanaf de toegang van het winkelcentrum;

 • -

  Alle kinder- en zorgboerderijen en dierenparken in de gemeente Zuidplas met een straal van 50 meter gemeten vanaf de afscheidingshekken.

 • -

  Alle aangewezen losloopgebieden voor honden in de gemeente Zuidplas zoals vermeld staan op de folder ‘losloopgebieden voor uw hond’, aangeduid op https://www.zuidplas.nl/_flysystem/media/losloopgebieden_voor_uw_hond.pdf.

  [Omdat het besluit integraal bekendgemaakt moet worden in dit Gemeenteblad, zijn deze losloopgebieden tevens opgenomen in de bijlage bij dit besluit.]

Artikel 2  

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 3  

Dit besluit kan worden aangehaald als “Aanwijzingsbesluit vuurwerkvrije zones gemeente Zuidplas”.

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas op 5 december 2023.

J.F. Weber

Burgemeester

A.R. de Graaf

Gemeentesecretaris

Bijlage Losloopgebieden gemeente Zuidplas

Moerkapelle

 • 1.

  Langs fietspad tussen Rottedijk en Westland.

 • 2.

  Langs het water tussen de Grutto en de kievit.

 • 3.

  Langs de sloot bij Opmoer en achter Opmoer.

 • 4.

  Langs de Middelweg.

 

Zevenhuizen

 • 1.

  Dijk achter de brandweer langs snelweg.

 • 2.

  Schelpenpad Hennipslootkade.

 • 3.

  Park tussen stampioenstraat en Leliestraat.

 • 4.

  Ringvaartpark tussen Kerkepad en Hotelsvosbrug.

 • 5.

  Koning Willem Alexanderlaan

 

Moordrecht

 • 1.

  Grasstrook tussen brug 4e tochtweg en Sportlaan.

 • 2.

  Langsstoot naast korfbalveld. Dokter van Westendorplaan.

 • 3.

  Grasstrook langs Wethouder Visweg.

 • 4.

  Park Moerhout gedeeltelijk.

 • 5.

  Grasstrook langs de Schielands Hoge Zeedijk Oost.

 • 6.

  Drost-ijsermanpark gedeeltelijk.

 • 7.

  Grasstrook langs de Schielands Hoge Zeedijk West.

Nieuwerkerk aan den IJssel

 • 1.

  IJsselpark.

 • 2.

  Gedeelte talud Ringvaart langs Bermweg.

 • 3.

  Talud Oostringdijk van Waterdrager tot onderzijde Gele Brug.

 • 4.

  Pad langs geluidsscherm bij Veldewater.

 • 5.

  Pad langs geluidscherm Schielandweg tussen Kerklaan en Hunze.

 • 6.

  Groenstroken langs spoor aan weerszijden fietstunnel Esse / Dorrestein.

 • 7.

  Pad rondom sportvelden Dorrestein.

 • 8.

  Groenstrook tussen de sloot langs de Parallelweg-Zuid en de Europalaan ter hoogte van Goudmos en Kroonkruid.

 • 9.

  Grasveldje in het Groene Hart ter hoogte van Sikkelkruid