Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oldambt

Tarieventabel 2024 behorende bij de “Verordening markt- en staanplaatsgelden gemeente Oldambt 2024”

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOldambt
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarieventabel 2024 behorende bij de “Verordening markt- en staanplaatsgelden gemeente Oldambt 2024”
CiteertitelTarieventabel markt- en staanplaatsgelden Oldambt 2024
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpbelastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024tarieventabel

13-12-2023

gmb-2023-541123

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel 2024 behorende bij de “Verordening markt- en staanplaatsgelden gemeente Oldambt 2024”

 

 

Als staangeld wordt geheven per dag of

gedeelte van de dag:

 

A. Voor elke kraam of uitstalling op de grond per

strekkende meter:

1. a. op de (wekelijkse) markt te Winschoten € 2,10

b. op de (wekelijkse) markt te Scheemda € 1,20

 

2. op de Adrillen(jaar)markt per strekkende meter

a. voor wat betreft kramen, die eetwaren verkopen € 9,90

b. voor wat betreft de overige kramen € 6,80

met dien verstande, dat voor een standplaats

op de jaarmarkt een minimum geldt van: € 38,15

 

B. Voor een standplaats ten behoeve van kermissen:

1. In de kern Winschoten, per vierkante meter € 9,90

2. In de overige kernen van de gemeente Oldambt,

een vast bedrag van: € 277,00

 

 

Behoort bij raadsbesluit van 13 december 2023.

De griffier van de gemeente Oldambt,

Jelte van der Meer