Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Reimerswaal

Aanwijzingsbesluit verbod venten gemeente Reimerswaal

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieReimerswaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit verbod venten gemeente Reimerswaal
CiteertitelAanwijzingsbesluit verbod venten gemeente Reimerswaal
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de voormalige Beleidsregel ‘’vliegende winkels en standplaatsvergunningen gemeente Reimerswaal, 1e wijziging’’.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-12-2023nieuwe regeling

07-12-2023

gmb-2023-538978

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit verbod venten gemeente Reimerswaal

Het college van burgemeester en wethouder van Reimerswaal,

 

 • -

  Gelet op artikel 5:15, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Reimerswaal 2020;

 • -

  overwegende dat:

  artikel 5:15, eerste lid, van de Apv Reimerswaal het college de mogelijkheid biedt om openbare plaatsen, dagen of uren aan te wijzen waar het verboden is te venten;

 • -

  het gewenst is de openbare orde en veiligheid te waarborgen.

besluit vast te stellen:

 

Aanwijzingsbesluit verbod venten gemeente Reimerswaal

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Venten: het in de uitoefening van de ambulante handel te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel diensten aan te bieden op een openbare en in de open lucht gelegen plaats of aan huis. Venten heeft alleen betrekking op waren, die zonder onmiddellijk voorafgaande bereiding verkocht kunnen worden.

 

Venter: de verkoper die continue in beweging dient te zijn en die goederen tegen een reële, marktconforme prijs aanbied. Het tijdelijk stilstaan van maximaal 10 minuten in afwachting van klanten wordt niet gezien als venten.

Artikel 2 Aanwijzing tijden verbod venten

 • 1.

  Het is verboden op zondagen en vanaf maandag t/m zaterdag tussen 22:00 uur en 09:00 uur te venten.

 • 2.

  Daarnaast is het verboden te venten binnen de weekmarkttijden in de kernen Kruiningen en Yerseke.

Artikel 3 Inwerkingtreding

 • 1.

  De voormalige beleidsregel ‘’vliegende winkels en standplaatsvergunningen gemeente Reimerswaal, 1e wijziging’’ wordt ingetrokken.

 • 2.

  Het aanwijzingsbesluit treedt in werking op 19 december 2023.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit verbod venten gemeente Reimerswaal

Vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal op 7 december 2023.