Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haarlemmermeer

Aanwijzing losloopgebied voor honden bij Groene Singel in Badhoevedorp

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaarlemmermeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing losloopgebied voor honden bij Groene Singel in Badhoevedorp
CiteertitelAanwijzing losloopgebied voor honden bij Groene Singel in Badhoevedorp
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp
Externe bijlageBijlage 1 tekening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening 2021

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-12-2023nieuwe regeling

28-11-2023

gmb-2023-536310

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing losloopgebied voor honden bij Groene Singel in Badhoevedorp

Het college heeft besloten om:

  • 1.

    de Groene Singel in Badhoevedorp, die op de bijgevoegde tekening met een rode omlijning is aangegeven, aan te wijzen als hondenlosloopgebied op basis van artikel 2:57 van de Algemene Plaatselijke Verordening;

  • 2.

    deze nota ter informatie te zenden aan de raad.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

de wnd. secretaris,

drs. Rob van Daal

de burgemeester,

Marianne Schuurmans-Wijdeven

Bijlage 1 Tekening hondenlosloopgebied