Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zandvoort

Aanwijzingsbesluit Vergunninggebieden Zandvoort 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZandvoort
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Vergunninggebieden Zandvoort 2023
CiteertitelAanwijzingsbesluit Vergunninggebieden Zandvoort 2023
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Aanwijzingsbesluit Vergunninggebieden Zandvoort, vastgesteld op 8 maart 2022.

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Parkeerverordening 2022

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-12-2023nieuwe regeling

21-11-2023

gmb-2023-536029

2023/1887237

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Vergunninggebieden Zandvoort 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort;

 

gelet op artikel 2 van de Parkeerverordening 2022;

 

Overwegende dat:

 • -

  het college op basis van de Parkeerverordening 2022 de bevoegdheid heeft gekregen weggedeelten aan te wijzen die bestemd zijn voor het parkeren door vergunninghouders;

 • -

  het college op basis van de Parkeerverordening 2022 de bevoegdheid heeft gekregen de tijdstippen vast te stellen waarop het parkeren aan vergunninghouders is toegestaan;

Besluit:

 • 1.

  aan te wijzen als gebied waarbinnen de weggedeelten bestemd zijn voor het parkeren door vergunninghouders behoudens het bepaalde in het tweede, derde en vierde lid:

  • a.

   Zone A;

  • b.

   Zone B;

  • c.

   Bentveld

 • zoals aangegeven in de bij dit besluit behorende en daarvan deel uitmakende kaart en straatnamenlijst in bijlage A;

 • 2.

  aan te wijzen als weggedeelten die enkel bestemd zijn voor het parkeren door vergunninghouders van een strandhuisjesvergunning als bedoeld in artikel 8 van de Nadere regels Parkeerverordening Zandvoort:

  • a.

   Boulevard Barnaart;

 • zoals aangegeven in de bij dit besluit behorende en daarvan deel uitmakende kaart in bijlage B;

 • 3.

  aan te wijzen als weggedeelten die enkel bestemd zijn voor het parkeren door vergunninghouders van een hulpverlenersvergunning als bedoeld in artikel 12 van de Nadere regels Parkeerverordening Zandvoort:

  • a.

   Boulevard Paulus Loot;

  • b.

   Haltestraat;

  • c.

   Grote Krocht;

 • zoals aangegeven in de bij dit besluit behorende en daarvan deel uitmakende kaart in bijlage C;

 • 4.

  aan te wijzen als weggedeelten die niet bestemd zijn voor het parkeren door vergunninghouders:

  • a.

   alle weggedeelten en terreinen binnen vergunninggebied Bentveld;

 • zoals aangegeven in de bij dit besluit behorende en daarvan deel uitmakende kaart in bijlage D;

 • 5.

  de aanwijzing dagelijks (van maandag tot en met zondag) te laten gelden tussen 10.00 en 22.00 uur;

 • 6.

  het Aanwijzingsbesluit Vergunninggebieden Zandvoort, vastgesteld op 8 maart 2022 en in werking getreden op 1 juli 2022, wordt ingetrokken;

 • 7.

  dit besluit treedt in werking op 1 december 2023.

Aldus besloten te Zandvoort op 21 november 2023.

de secretaris,

de burgemeester,

Bezwaarmogelijkheid en voorlopige voorziening

Tegen het besluit kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na bekendmaking door belanghebbenden bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift kunt u indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort, postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

 

U kunt ook digitaal een bezwaarschrift indienen via de website van gemeente Zandvoort (https://www.zandvoort.nl/producten-en-diensten-op-alfabet/bezwaar-tegen-gemeentelijk-besluit/). U hebt hiervoor een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

 

Uw bezwaarschrift moet ten minste de volgende gegevens bevatten:

 • -

  naam en adres;

 • -

  de verzenddatum van uw brief;

 • -

  het besluit waartegen u bezwaar maakt;

 • -

  de redenen voor uw bezwaar;

 • -

  datum en uw handtekening.

Vermeld in de linkerbovenhoek van de envelop 'bezwaar'.

 

U kunt de inwerkingtreding van het besluit niet uitstellen door een bezwaarschrift in te dienen.

 

Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan bij de Rechtbank Noord-Holland een voorlopige voorziening worden gevraagd. Wanneer de voorlopige voorziening wordt aangevraagd, blijft het besluit in werking totdat over het verzoek is beslist. Pas nadat de voorlopige voorziening is toegewezen, wordt de werking van het besluit geschorst.

 

Het verzoek voorlopige voorziening moet aan dezelfde eisen voldoen als het bezwaarschrift. Wij wijzen u er op dat u voor de behandeling van uw verzoek griffierecht moet betalen.

 

U kunt het verzoek voorlopige voorziening op twee manieren indienen:

 • -

  Digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. U moet daarvoor wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). U kunt op de genoemde site kijken voor de precieze voorwaarden.

 • -

  Per post. Het verzoek voorlopige voorziening moet in tweevoud worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, Sectie Bestuursrecht, locatie Haarlem, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

BIJLAGE A - Vergunninggebieden

 

Kaart vergunninggebieden

 

Straatnamenlijst vergunninggebied Zone A

Achterom

Achterweg

Agnetastraat

Badhuisplein

Bakkerstraat

Bodeweg

Boulevard Barnaart tot en met huisnummer 22

Boulevard de Favauge

Brederodestraat tot en met huisnummer 95 (oneven) en tot en met huisnummer 104 (even)

Brugstraat

Burgemeester Engelbertsstraat

Burgemeester van Alphenstraat

Burgemeester van Fenemaplein

Buureweg

Cornelis Slegersstraat

De Favaugeplein

De Ruyterstraat

De Wittstraat

Diaconiedwarsstraat

Diaconiehuisstraat

Dorpsplein

Dr Joh G Mezgerstraat

Dr Smitstraat

Duinstraat

Duinweg

Eltzbacherstraat

Gasthuishofj

Gasthuisplein

Gasthuisstraat

Grote Krocht

Haltestraat

Hobbemastraat

Hogeweg

Hulsmanstraat

IJsbrand de Jongstraat

Ir E J J Kuindersstraat

Ir G Friedhoffplein

Jacob van Heemskerckstraat

Jan Evertsenstraat

Jan Snijerplein

Jan Steenstraat

Kanaalweg

Karel Doormanstraat

Kerkdwarspad

Kerkpad

Kerkplein

Kerksteeg

Kerkstraat

Kleine Krocht

Koninginneweg

Koningstraat

Kosterstraat

Kostverlorenstraat tot en met huisnummer 47 (oneven) en tot en met huisnummer 56 (even)

Kromboomsveld

Kruisstraat

l'Amistraat

Louis Davidscarré

Louis Davidsstraat

Marisstraat

Marnix van Sint Aldegondestraat

Nassauplein

Nieuwstraat

Noorderstraat

Ontvanger Schoutenstraat

Oosterparkstraat

Oosterstraat

Oosterveld

Oranjestraat

Pakveldstraat

Paradijsweg

Passage

Piet Heinstraat

Poststraat

Prinsenhofstraat

Prinsesseweg

Raadhuisplein

Rozenobelstraat

Sandrinastraat

Schelpenplein

Schoolplein

Schoolstraat

Schuitengat

Secretaris Bosmanstraat

Seinpostweg

Smedestraat

Spoorbuurtstraat

Stationsplein

Stationsstraat

Strandafgang Barnaart

Strandafgang De Favauge

Strandweg

Swaluëstraat

Thorbeckestraat

Tjerk Hiddesstraat

Torenstraat

Trompstraat

Van Galenstraat

Van Kinsbergenstraat

Van Ostadestraat

Van Speijkstraat

Verzetsplein huisnummers 1, 3, 5 en 7 en 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22;

Vuurboetstraat

Westerparkstraat

Westerstraat

Willem Gertenbachstraat

Willemstraat

Witte Veld

Zeestraat

Zuidbuur

Zuiderstraat

 

Straatnamenlijst vergunninggebied Zone B

 

A J van der Moolenstraat

Ampèrestraat

Beatrixplantsoen

Bilderdijkstraat

Boerlagestraat

Boulevard Barnaart vanaf huisnummer 24

Boulevard Paulus Loot

Brederodestraat vanaf huisnummer 103 (oneven) en vanaf huisnummer 110 (even)

Burgemeester Beeckmanstraat

Burgemeester Nawijnlaan

Catharina van Rennesstraat

Celsiusstraat

Constantijn Huygensstraat

Cornelis van der Werffstraat

Cort van der Lindenstraat

Curiestraat

Da Costastraat

Darwinhof

De Genestetstraat

De Savornin Lohmanstraat

De Schelp

Dr C A Gerkestraat

Dr de Visserstraat

Dr Jac P Thijsseweg

Dr Kuyperstraat

Dr Schaepmanstraat

Duinpieperpad

Duintjesveldweg

Einsteinstraat

Emmaweg

Fahrenheitstraat

Fazantenstraat

Flemingstraat

Frans Zwaanstraat

Frederik Hendrikstraat

Galileistate

Haarlemmerstraat

Hasebroekstraat

Heimansstraat

Helmersstraat

Herman Heijermansweg

Hertzstraat

Hofdijkstraat

J P Heijeplantsoen

Jacob Catsstraat

Jan Koperstraat

Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan

Julianaweg

Kennemerweg

Kostverlorenstraat vanaf huisnummer 49 (oneven) en vanaf huisnummer 58 (even)

Kamerlingh Onnesstraat

Keesomplein

Keesomstraat

Kochstraat

Leeuwerikenstraat

Lijsterstraat

Linnaeusstraat

Lorentzstraat

Martinus Nijhoffstraat

Matthijs Molenaarstraat

Max Euwestraat

Max Planckstraat

Máximapark

Mr Troelstrastraat

Musschenbroekstraat

Newtonstraat

Nicolaas Beetslaan

Noorderduinweg

Pasteurstraat

Patrijzenstraat

Petrus de Blockstraat

Piet Leffertsstraat

Pieter Paapstraat

Potgieterstraat

Prins Mauritsstraat

Professor van der Waalsstraat

Professor Zeemanstraat

Regentesseweg

Reinwardtstraat

Rob Slotemakerstraat

Ronald Ketellapperstraat

's-Gravesandestraat

Salomon Bartelsstraat

Sara Roosstraat

Sophiaweg

Staringstraat

Strandafgang Paulus Loot

Strandafgang Zuiderduin

Ten Kateplantsoen

Thomsonstraat

Tollensstraat

Tolweg

Treubstraat

Van Lennepweg

Van Leeuwenhoekstraat

Van Stolbergweg

Verzetsplein behalve huisnrs 1, 3, 5, 7 en 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22;

Vinkenstraat

Voltastraat

Vondellaan

Wattstraat

Weimarweg

Wilhelminaweg

Willem Draijerstraat

Willem Kloosstraat

Zandvoortselaan tot en met huisnummer 211 (oneven) en tot en met huisnummer 142 (even)

Zuster Dina Brondersstraat

 

Straatnamenlijst vergunninggebied Bentveld

 

Bentveldsduin

Bentveldweg

Bramenlaan

Duindoornhof

Duindoornlaan

Duinrooslaan

Duinwindelaan

Ebbingeweg

Groot Bentveld

Langelaan

Parnassialaan

Rockartsduinweg

Saxenrodeweg

Taxuslaan

Teunisbloemlaan

Westerduinweg

Wikkelaan

Zandvoortselaan vanaf huisnummer 269 (oneven) en vanaf huisnummer 204 (even)

Zuidlaan

 

BIJLAGE B - Weggedeelten enkel bestemd voor het parkeren door houders van een strandhuisjesvergunning

 

BIJLAGE C - Weggedeelten enkel bestemd voor het parkeren door houders van een hulpverlenersvergunning

 

 

BIJLAGE D - Weggedeelten niet bestemd voor het parkeren door vergunninghouders