Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Buren

Vlaggenprotocol gemeente Buren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBuren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVlaggenprotocol gemeente Buren
CiteertitelVlaggenprotocol gemeente Buren
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-12-2023Nieuw

28-11-2023

gmb-2023-532524

Tekst van de regeling

Intitulé

Vlaggenprotocol gemeente Buren

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Buren,

besluit,

 

Gemeente Buren volgde bij het hijsen van vlaggen tot nu toe het protocol van de Rijksoverheid, zowel in algemene dagelijkse situaties, als in specifieke situaties. Het komt voor dat er verzocht wordt om een vlag te hijsen ten gevolge van actuele ontwikkelingen of de vlag halfstok te hangen bij het overlijden van een bekend iemand. Tot op heden werd hier incidenteel op beslist. De wens ontstond om een Burens vlaggenprotocol te hanteren, zodat op uniforme wijze op gebeurtenissen en verzoeken gereageerd kan worden.

De gemeente Buren beschikt over vier vlaggenmasten. Nu wordt standaard de gemeente vlag, provincie vlag en Nederlandse vlag gehesen. Aan de vierde mast werd de Europese vlag gehesen maar sinds de opvang van de Oekraïners wapperde de Oekraïense vlag.

Het Burens vlaggenprotocol ziet er als volgt uit:

  • De eerste drie vlaggenmasten (gemeente vlag, provincie vlag, Nederlandse vlag) te behouden zoals dat nu is;

  • De enige nationale vlag die gehesen wordt is de Nederlandse vlag;

  • In de vierde mast de Europese vlag te hijsen en deze te verwisselen met een andere thema vlag als hier aanleiding voor is.

De burgemeester is gemandateerd om het vlaggenprotocol uit te voeren en bij zijn afwezigheid neemt de loco burgemeester deze taak over.

 

Aldus vastgesteld op dinsdag 28 november 2023.

 

de gemeentesecretaris,

H. Verhoef

de burgemeester,

H.M. Ostendorp