Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Beleid ligplaatsvergunningen Hoorn

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleid ligplaatsvergunningen Hoorn
CiteertitelBeleid ligplaatsvergunningen Hoorn
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-01-2024nieuwe regeling

19-09-2023

gmb-2023-531422

1981463

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleid ligplaatsvergunningen Hoorn

 

Zaaknummer: 1981463

 

Grondslag: Afdeling 2 van Hoofdstuk 7 van de Verordening Fysieke Leefomgeving dan wel het Omgevingsplan

 

Artikel 1 Vergunning Historisch vaartuig

 • 1.

  Een vergunning voor een historisch bedrijfsvaartuig, ongeacht of deze zeilend is, wordt aangevraagd door middel van het door ons daarvoor vastgestelde formulier.

 • 2.

  De aanvrager dient een teboekstelling ex artikel 785 van boek 8 van het Burgerlijk Wetboek te overleggen, waaruit blijkt dat het vaartuig op zijn/haar naam staat.

 • 3.

  Het bepalen van de status als historisch bedrijfsvaartuig vindt plaats door toetsing aan artikel 10 van dit beleid.

 

Artikel 2 Charterschip Hoorn vergunning

 • 1.

  Een Charterschip Hoorn vergunning wordt aangevraagd door middel van het door ons daarvoor vastgestelde formulier.

 • 2.

  De aanvrager dient een teboekstelling ex artikel 785 van boek 8 van het Burgerlijk Wetboek te overleggen, waaruit blijkt dat het vaartuig op zijn/haar naam staat.

 • 3.

  De aanvrager dient een recent (niet ouder dan drie maanden) uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel met als vestigingsplaats Hoorn te overleggen, waaruit blijkt dat het charterbedrijf ten behoeve waarvan het vaartuig wordt gebruikt op naam staat van de aanvrager.

 • 4.

  De aanvrager dient een bewijs van de meetbrief, het document als bedoeld in artikel 782, vierde lid van het wetboek van de Koophandel juncto het besluit van 24 oktober 1985, Stb 548(Besluit binnenschependocumenten).

 • 5.

  De aanvrager dient een document als toelating en/of een Certificaat van Onderzoek krachtens artikel 5, eerste lid van de Binnenvaartwet of Certificaat van deugdelijkheid krachtens artikel 3 van de Schepenwet te overleggen en een bewijs dat de eigenaar heeft voldaan aan de verplichting als bedoeld in artikel 36, lid 2 van de Binnenvaartwet.

 • 6.

  Het schip wordt getoetst aan artikel 10 van dit beleid.

 

Artikel 3 Ligplaats terrasboot

 • 1.

  Een ligplaatsvergunning voor een terrasboot wordt aangevraagd door middel van het door ons daarvoor vastgestelde formulier.

 • 2.

  Een vergunning voor een ligplaats voor een terrasboot kan worden aangevraagd voor de locatie die in de haven de functie “terrasboot” heeft gekregen. Dit is opgenomen in de gedelegeerde bevoegdheid aan het college ten aanzien van de haven.

 • 3.

  De aanvrager dient een exploitatievergunning te overleggen waaruit blijkt dat hij de exploitant is van de horecagelegenheid waarvoor de terrasboot wordt aangevraagd.

 

Artikel 4 Viskaarvergunning

 • 1.

  Een ligplaatsvergunning voor een viskaar wordt aangevraagd door middel van het door ons daarvoor vastgestelde formulier.

 • 2.

  Een vergunning voor een ligplaats voor een viskaar kan worden aangevraagd voor de locatie die in de haven de functie “viskaar” heeft gekregen. Dit is opgenomen in de gedelegeerde bevoegdheid aan het college ten aanzien van de haven.

 

Artikel 5 Vissersschipvergunning

 • 1.

  Een Vissersschipvergunning wordt aangevraagd door middel van het door ons daarvoor vastgestelde formulier;

 • 2.

  De aanvrager dient een teboekstelling ex artikel 785 van het Burgerlijk Wetboek te overleggen, waaruit blijkt dat het vaartuig op zijn/haar naam staat.

 • 3.

  De aanvrager/aanvraagster dient een recent uittreksel uit het handelsregister te overleggen, waaruit blijkt dat het bedrijf waarvoor het vaartuig wordt gebruikt op zijn/haar naam staat.

 

Artikel 6 Watertaxi en rondvaartboot

 • 1.

  Een watertaxi- of rondvaartbootvergunning wordt aangevraagd door middel van het door ons daarvoor vastgestelde formulier.

 • 2.

  De aanvrager dient een teboekstelling ex artikel 785 van het Burgerlijk Wetboek te overleggen, waaruit blijkt dat het vaartuig op zijn/haar naam staat.

 • 3.

  Uittreksel inschrijving Handelsregister (niet ouder dan drie maanden);

 • 4.

  Foto’s van vier zijden van het schip.

 

Artikel 7 Kleine boot vergunning

 • 1.

  Een kleine boot vergunning wordt aangevraagd door middel van het door ons daarvoor vastgestelde formulier.

 • 2.

  Het formulier bevat ten minste:

 • a.

  telefoonnummer van de aanvrager;

 • b.

  naam, foto, merk, typenummer (indien aanwezig) van het vaartuig;

 • c.

  lengte, breedte en hoogte van het vaartuig.

 • 3.

  Per huisadres wordt maximaal voor één kleine boot een ligplaats toegewezen.

 • 4.

  De uitgifte van vergunningen voor de ligplaatsen langs Achter op ‘t Zand geschiedt door het opmaken van een huurovereenkomst voor het gebruik van het water en voor het aanmeren aan een gemeentelijke steiger. Bij het afsluiten van de huurovereenkomst ontvangt de rechthebbende van de kleine boot van het college een vignet met daarop steigernummer.

 

Artikel 8 Direct omwonenden

De ligplaatsen voor kleine boten worden uitsluitend toegewezen aan direct omwonenden.

Onder direct omwonenden worden verstaan:

 • 1.

  voor de ligplaatsen langs Achter op ’t Zand, tegenover de huisnummers 1 tot en met 63; Appelhaven, tegenover de huisnummers 9 tot en met 23; Nieuwendam, tegenover de huisnummers 18 tot en met 23; Venidse/achterzijde Bierkade, achter de huisnummers 1 tot en met 15; Bierkade, tegenover de huisnummers 5 tot en met 10, Oude Haven;

 • 2.

  bewoners die woonachtig zijn op huisadressen gelegen in de navolgende straten:

 • a.

  Achter op ’t Zand

 • b.

  Appelhaven

 • c.

  Appelsteeg

 • d.

  Bierkade

 • e.

  Bottelsteeg

 • f.

  Bottersteeg

 • g.

  Brouwerijsteeg

 • h.

  Foreestensteeg

 • i.

  Gedempte Appelhaven

 • j.

  Grote Havensteeg

 • k.

  Grote Oost

 • l.

  Hoofd

 • m.

  Italiaanse Zeedijk

 • n.

  Jan Haringsteeg

 • o.

  Kleine Havensteeg

 • p.

  Korenmarkt

 • q.

  Krententuin

 • r.

  Lindestraat

 • s.

  Mallegomsteeg

 • t.

  Melknapsteeg

 • u.

  Nieuwendam

 • v.

  Oosterkerksteeg

 • w.

  Oude Doelenkade

 • x.

  Pompsteeg

 • y.

  Roode Steen zuidzijde - Schuijteskade

 • z.

  Slapershaven

 • aa.

  Veermanskade

 • bb.

  Venidse

 • cc.

  Vijzelstraat

 • dd.

  Vismarkt

 • ee.

  Visserseiland

 • ff.

  West

 • gg.

  Wijdebrugsteeg

 • hh.

  Wijdesteeg, voor zover gelegen tussen West en Vismarkt

 • 3.

  Voor de ligplaatsen langs Vollerwaal tegenover de huisnummers 6 tot en met 22 en 34 tot en met 57; Overslagkade, tegenover de huisnummers 13 tot en met 59; Turfhaven bewoners die woonachtig zijn op huisadressen gelegen in de navolgende straten:

 • a.

  Buurtje - G.J. Henninkstraat

 • b.

  Jeudje

 • c.

  Kleine Oost

 • d.

  Onder de Boompjes

 • e.

  Oosterplantsoen

 • f.

  Overslagkade

 • g.

  Pakhuisstraat

 • h.

  Schellinkhoutersteeg

 • i.

  Schotland

 • j.

  Turfhaven

 • k.

  Vollerswaal

 • l.

  Watertje

 • 4.

  Voor de ligplaatsen langs de Vollerwaal/achterzijde Zon achter de huisnummers Zon 2 tot en met 24;

 • 5.

  Bewoners woonachtig aan de Zon met de huisnummers 2 t/m 24, met een direct aangrenzende achtertuin aan het water van de Vollerswaal;

 • 6.

  Vergunningverlening geschiedt op volgorde van binnenkomst van een volledig aanvraagformulier. Indien meer ligplaatsen worden aangevraagd dan er beschikbaar zijn, dan wordt door het college een wachtlijst aangehouden;

 • 7.

  Personen die op het moment van inwerkingtreding van dit besluit op de wachtlijst als bedoeld in artikel 60 van de Havenverordening Hoorn 2011 stonden, worden met behoud van hun positie geplaatst op de wachtlijst als genoemd hiervoor onder 7.

 

Artikel 9 Tijdelijke ontheffing

De havenmeester/havenmanager kan ontheffing verlenen voor het tijdelijk innemen van een ligplaats op een vergunninghouders ligplaats als genoemd onder de artikelen 1 en 2 voor zover er ruimte is als gevolg van de afwezigheid van ligplaats-vergunninghouders voor een periode van maximaal twee maanden.

 

Artikel 10 Criteria historische (zeilende) vaartuigen

 • 1.

  Onder een historisch zeilend bedrijfsvaartuig wordt verstaan een schip dat voldoet aan de volgende criteria:

 • a.

  Leeftijd: een historisch zeilend bedrijfsvaartuig moet zijn van voor 1 januari 1945, met uitzondering van charterschepen met Hoorn als thuishaven.

 • b.

  Scheepstype: een schip dat oorspronkelijk is gebouwd als één van de genoemde historische zeilende bedrijfsvaartuigen en dat bij een schouw van een afstand van 100 meter het beeld heeft behouden van het genoemde scheepstype.

  • i.

   Aak

  • ii.

   Bol

  • iii.

   Botter

  • iv.

   Kagenaar

  • v.

   Klipper

  • vi.

   Kraak

  • vii.

   Schokker

  • viii.

   Schouw

  • ix.

   Snik

  • x.

   Steilsteven

  • xi.

   Tjalk

  • xii.

   Westlander

 • c.

  Silhouet: het silhouet van het schip is gaaf - ingrepen zijn aanvaardbaar indien ze op respectvolle wijze zijn aangebracht;

 • d.

  Het schip verkeert in goede en verzorgde staat;

  • i.

   Als de romp van het vaartuig regelmatig wordt drooggezet, en onderhouden.

  • ii.

   De opbouw van het schip wordt regelmatig gereinigd, nodige verf, lak of beits werkzaamheden worden gedaan, vervanging van versleten materialen.

  • iii.

   Het moet (zeil)technisch aan de verzekeringsnorm voldoen.

 • e.

  Restauratieplan: indien het schip niet geheel voldoet aan de criteria, kan het met een goedgekeurd restauratieplan toch een tijdelijke ligplaats krijgen;

 • 2.

  Onder een historisch vaartuig wordt verstaan een schip dat voldoet aan de volgende criteria:

 • a.

  Leeftijd: een historisch bedrijfsvaartuig moet zijn van voor 1 januari 1945.

 • b.

  Silhouet: het silhouet van het schip is gaaf - ingrepen zijn aanvaardbaar indien ze op respectvolle wijze zijn aangebracht;

 • c.

  Het schip verkeert in goede en verzorgde staat

  • i.

   als de romp van het schip regelmatig wordt drooggezet, en onderhouden.

  • ii.

   de opbouw van het schip wordt regelmatig gereinigd, nodige verf, lak of beits werkzaamheden worden gedaan, vervanging van versleten materialen.

  • iii.

   Het moet (zeil)technisch aan de verzekeringsnorm voldoen.

 • d.

  Restauratieplan: indien het schip niet geheel voldoet aan de criteria, kan het met een goedgekeurd restauratieplan toch een tijdelijke ligplaats krijgen;

 

Artikel 11 Keuring van de schepen

 • 1.

  Het college wijst één of meer externe deskundigen aan die advies geven of een schip voldoet aan de genoemde criteria uit artikel 10.

 • 2.

  Herhaling van deze toets aan de criteria vindt één maal in de twee jaar plaats.

 

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit beleid treedt in werking op de dag na inwerkingtreding van de Omgevingswet.

 • 2.

  Het beleid kan worden aangehaald als Beleid ligplaatsvergunningen Hoorn

 • 3.

  Met de inwerkingtreding van dit beleid worden Indienings- en verleningsvoorschriften ligplaatsvergunningen Hoorn 2017-2 (kenmerk: 1439542, vastgesteld 25 april 2017) en Beleidsregel Criteria historische bedrijfsvaartuigen Hoorn 2017 (kenmerk: 1381982, vastgesteld 7 februari 2017) ingetrokken.

 • 4.

  Grondslag van het beleid vormen artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht, de Verordening Fysieke Leefomgeving Hoorn dan wel het Omgevingsplan Hoorn.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 19 september 2023

 

College van burgemeester en wethouders,

 

de secretaris,                                  de burgemeester,