Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Texel

Uitvoeringsbesluit overlastgevende en gevaarlijke planten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTexel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit overlastgevende en gevaarlijke planten
CiteertitelUitvoeringsbesluit overlastgevende en gevaarlijke planten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestrijden bepaalde overlastgevende en gevaarlijke planten

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening Texel 2016, artikel 4:25

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-12-2023Nieuw uitvoeringsbesluit

28-11-2023

gmb-2023-529457

3384670

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit overlastgevende en gevaarlijke planten

Burgemeester en wethouders van Texel;

 

Overwegende dat het wenselijk is regels vast te stellen over de wijze waarop uitvoering moet worden gegeven aan de bestrijding van bepaalde overlastgevende en gevaarlijke planten, waaronder mede wordt begrepen de wijze waarop planten(resten) moeten worden afgevoerd;

 

Gelet op artikel 4:25, vierde lid, Algemene Plaatselijke Verordening 2016 (APV);

 

Besluiten

 

Vast te stellen de Uitvoeringsregeling overlastgevende en gevaarlijke planten

Artikel 1  

Wanneer de verplichting bestaat om gronden te zuiveren van de Reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum) dient dit op de volgende wijze te gebeuren:

  • Raak de reuzenberenklauw nooit aan zonder bescherming. Het sap van de plant kan in combinatie met zonlicht blaren veroorzaken.

  • Draag altijd beschermende kleding (handschoenen, lange kleding en eventueel een veiligheidsbril).

  • Voorkom dat de zaden van de plant zich op eigen terrein verspreiden en doe een vuilniszak om de kop van de berenklauw voor deze wordt afgeknipt.

  • Knip de bloem (knoppen) weg vóór het zaad rijp is en de berenklauw in de bloei staat en werp deze in de grijze afvalcontainer (voor restaval).

  • Steek de wortel in het vroege voorjaar op ten minste 15 centimeter af en herhaal dit in de zomer.

  • Maai de planten weg. Doe dit ten minste 5 keer per groeiseizoen. Zo raakt de plant uitgeput.

  • Gooi verwijderde planten (uitgestoken wortel en de bladeren), met uitzondering van de kop en de zaden, bij het groenafval.

  • Bloemenkoppen en zaden mogen niet in de groene afvalcontainer geworpen worden. Deze moeten (verpakt in een vuilniszak om verspreiding van zaden te voorkomen) in de grijze container (restafval) worden weggegooid. Hiermee wordt voorkomen dat de zaden zich verspreiden tijdens de verwerking van het groencompost.

Artikel 2  

Wanneer de verplichting bestaat om gronden te zuiveren van de Japanse Duizendknoop (Fallopia japonica) morgen de delen van de plant dan wel de plantresten, inclusief de wortels, niet in de groene afvalcontainer geworpen worden. Deze moeten (verpakt in een vuilniszak om verspreiding te voorkomen) in de grijze container (restafval) worden weggegooid. Hiermee wordt voorkomen dat de plant zich kan verspreiden tijdens de verwerking van het groencompost.

Artikel 3  

Deze regeling treedt in werking op de achtste dag na die waarop deze is bekendgemaakt.

Vastgesteld in de vergadering van 28-11-2023,

Burgemeester & wethouders van Texel,

De secretaris, De burgemeester,

E. Wolfkamp R.J. van der Zwaag