Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwolle

Bekendmaking Welstandsnota 2023, versie juli 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwolle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBekendmaking Welstandsnota 2023, versie juli 2023
CiteertitelWelstandsnota 2023, versie juli 2023
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur en organisatie
Externe bijlagenwelstandsnota beleidslijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 2.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  2. artikel 12 van de Woningwet
  3. artikel 6.2 van het Besluit omgevingsrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-12-2023nieuwe regeling

27-11-2023

gmb-2023-521017

rb 2023-27.11

Tekst van de regeling

Intitulé

Bekendmaking Welstandsnota 2023, versie juli 2023

Geldend van 11-12-2023 t/m heden

 

Intitulé

 

Bekendmaking Welstandsnota 2023, versie juli 2023

 

Gemeente Zwolle, bekendmaking Welstandsnota 2023, versie juli 2023

 

De raad van de gemeente Zwolle,

 

Heeft besloten op 27 november 2023

 

1. De ‘beleidslijn en welstandscriteria zonnepanelen beschermd stadsgezicht en monumenten Zwolle' vast te stellen;

2. De Welstandsnota 2023 (versie juli 2023) vast te stellen.

 

De raad van de gemeente Zwolle heeft in de vergadering van 27 november 2023 de Welstandsnota 2023 (versie juli 2023) vastgesteld. Deze Welstandsnota 2023 (versie juli 2023) treedt op 11 december 2023 in werking.

 

Op 23 januari 2023 heeft de gemeenteraad de Welstandsnota 2022 (versie juli 2022) vastgesteld. Met de Welstandsnota 2023 (versie juli 2023) is deze nota herzien. De raad heeft op 27 november 2023 besloten de Welstandsnota 2022 te wijzigen in Welstandsnota 2023 (versie juli 2023).

Het beleid zoals omschreven in de Welstandsnota 2022 (versie juli 2022) voldoet nog. Met de wijziging is de ‘beleidslijn en welstandscriteria zonnepanelen beschermd stadsgezicht en monumenten Zwolle' aan de nota toegevoegd en maakt onderdeel uit van de Welstandsnota. Daarmee is het vigerende beleid dat onderdeel uitmaakte van de Welstandsnota 2022 op het gebied van zonnepanelen gewijzigd. De Welstandsnota is daarbij gewijzigd zodat dit dient als toetsingskader voor de beoordeling van aanvragen om omgevingsvergunning.

De wijziging betreft een herziening van de ‘beleidslijn en welstandscriteria zonnepanelen beschermd stadsgezicht en monumenten’ en van de Welstandsnota met een regeling om de niet-zichtbaarheid van zonnepanelen/-collectoren vanaf de ‘publieke gebouwen’ te laten vervallen en zonnepanelen-/collectoren in zekere mate zichtbaar te laten zijn vanaf openbaar toegankelijk gebied. Daarbij blijven tevens de kwaliteiten van het beschermd stadsgezicht hoog.

Tegen het besluit tot vaststelling van de welstandsnota is geen bezwaar of beroep mogelijk.

De welstandsnota kan worden ingezien op https://www.overheid.nl/

De nota kan ook worden opgevraagd bij de Afdeling Erfgoed van de gemeente Zwolle, H.L. Kranenborg (038 -4982465), hl.kranenborg@zwolle.nl.