Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Capelle aan den IJssel

Aanwijzing gebruik van consumentenvoorwerk 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCapelle aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing gebruik van consumentenvoorwerk 2023
CiteertitelAanwijzing gebruik van consumentenvoorwerk 2023
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Aanwijzingsbesluit Gebruik van consumentenvuurwerk (ex artikel 2:73 lid 1 Algemene plaatselijke verordening Capelle aan den IJssel 2018).

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-12-2023nieuwe regeling

21-11-2023

gmb-2023-509648

1292900/1292916

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing gebruik van consumentenvoorwerk 2023

Het college van burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel,

 

B E S L U I T

 

vast te stellen het Aanwijzingsbesluit Gebruik van consumentenvuurwerk 2023

Artikel 1  

Het is verboden consumentenvuurwerk te gebruiken op:

 • a.

  terreinen van ziekenhuizen;

 • b.

  terreinen van bejaarden- en verpleegtehuizen;

 • c.

  terreinen van kinderdagverblijven;

 • d.

  terreinen van kinderboerderijen en paardenhouderijen;

 • e.

  terreinen van tankstations;

 • f.

  het Schollebos.

Artikel 2 Slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Het Aanwijzingsbesluit Gebruik van consumentenvuurwerk (ex artikel 2:73 lid 1 Algemene plaatselijke verordening Capelle aan den IJssel 2018) wordt ingetrokken.

Aldus vastgesteld op 21 november 2023

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

A.L. Duijmaer van Twist

de burgemeester,

mr. P. Oskam