Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nissewaard

Besluit van de burgemeester van de gemeente Nissewaard, houdende aanwijzing van Nieuwjaarsnacht waarop afwijkende sluitingstijden voor openbare inrichtingen gelden (Aanwijzingsbesluit afwijkende sluitingstijden Nieuwjaarsnacht Nissewaard 2024)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNissewaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de burgemeester van de gemeente Nissewaard, houdende aanwijzing van Nieuwjaarsnacht waarop afwijkende sluitingstijden voor openbare inrichtingen gelden (Aanwijzingsbesluit afwijkende sluitingstijden Nieuwjaarsnacht Nissewaard 2024)
CiteertitelAanwijzingsbesluit afwijkende sluitingstijden Nieuwjaarsnacht Nissewaard 2024
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling wordt ingetrokken met ingang van 3 januari 2024.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening Nissewaard

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-202403-01-2024nieuwe regeling

14-11-2023

gmb-2023-501504

23.B.00387

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de burgemeester van de gemeente Nissewaard, houdende aanwijzing van Nieuwjaarsnacht waarop afwijkende sluitingstijden voor openbare inrichtingen gelden (Aanwijzingsbesluit afwijkende sluitingstijden Nieuwjaarsnacht Nissewaard 2024)

De burgemeester van de gemeente Nissewaard;

 

gelet op artikel 2:30, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening Nissewaard;

 

besluit het Aanwijzingsbesluit afwijkende sluitingstijden Nieuwjaarsnacht Nissewaard 2024 vast te stellen als volgt.

Artikel 1  

  • 1.

    Voor openbare inrichtingen als bedoeld in artikel 2:27 van de Algemene plaatselijke verordening Nissewaard worden tijdelijk andere dan krachtens artikel 2:29 geldende sluitingstijden vastgesteld.

  • 2.

    Voor de Nieuwjaarsnacht geldt een verruiming van de sluitingstijd van één uur; openbare inrichtingen zijn op 1 januari 2024 gesloten vanaf 02.00 uur.

Artikel 2  

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2024 en het wordt ingetrokken met ingang van 3 januari 2024.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit afwijkende sluitingstijden Nieuwjaarsnacht Nissewaard 2024.

Aldus vastgesteld door de burgemeester van de gemeente Nissewaard op 14 november 2023.

De burgemeester,

mr. F. van Oosten

Tekening gebiedsbegrenzing centrum Spijkenisse