Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

BESLUIT Aanwijzing eerste en tweede plaatsvervangend directeur

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBelastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBESLUIT Aanwijzing eerste en tweede plaatsvervangend directeur
CiteertitelAanwijzing eerste en tweede plaatsvervangend directeur BsGW
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-68048.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-11-202309-11-2023wijziging vervanging directeur

09-11-2023

bgr-2023-1117

Tekst van de regeling

Intitulé

BESLUIT Aanwijzing eerste en tweede plaatsvervangend directeur

Het Dagelijks Bestuur van BsGW

Onderwerp: Aanwijzing eerste en tweede plaatsvervangend directeur

 

Roermond, 9 november 2023

 

Het Dagelijks Bestuur van BsGW;

 

Overwegende dat vanwege het niet langer bij BsGW werkzaam zijn van de eerste plaatsvervangend directeur de huidige plaatsvervanging dient te worden aangepast.

 

Het voorstel is om de heer G. Goessens, aan te wijzen als eerste plaatsvervangend directeur en mevrouw A. Janssen als tweede plaatsvervangend directeur. Dit onder gelijktijdige intrekking van de DB-besluiten van 11 november 2021.

BESLUIT

Op basis van artikel 20, lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling BsGW de heer G. Goessens aan te wijzen als eerste plaatsververvangend directeur en mevrouw A. Janssen als tweede plaatsvervangend directeur

 

N.M.J.G. Lebens, directeur

M.H.E. Pelzer, voorzitter