Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waalre

Mandaat verkeersbesluiten van de gemeente Waalre

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaalre
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaat verkeersbesluiten van de gemeente Waalre
CiteertitelMandaat verkeersbesluiten van de gemeente Waalre
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 160 van de Gemeentewet
 3. Wegenverkeerswet 1994
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-11-2023aanvulling bevoegdhedenregister

24-10-2023

gmb-2023-479019

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaat verkeersbesluiten van de gemeente Waalre

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalre;

 

gelet op artikel 10:3, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, 160 Gemeentewet, Wegenverkeerswet, het besluit mandaten, volmachten en machtigingen 2014 vastgesteld op van 3 juni 2014 met bijbehorende bevoegdhedenregister 2017;

 

Besluit vast te stellen:

Artikel 1 Mandaat

 • 1.

  Het college besluit tot het aanvullen van het besluit mandaten, volmachten en machtigingen 2014 van 3 juni 2014 met bijbehorende bevoegdhedenregister 2017 door het toekennen van de volgende mandaten aan: Teammanager Openbare Ruimte, Beleidsadviseur Mobiliteit en Verkeer en Beheerder Openbare Ruimte.

 • Het nemen van verkeersbesluiten ten behoeve van evenementen op grond van de Wegenverkeerswet.

 • Het nemen van verkeersbesluiten op grond van de Wegenverkeerswet.

 • 2.

  Te bepalen dat het de gemandateerde medewerkers niet is toegestaan om de bij dit besluit aan hen verleende bevoegdheden geheel dan wel gedeeltelijk door te mandateren.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag van bekendmaking.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaat verkeersbesluiten van de gemeente Waalre.

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalre in de vergadering van 24 oktober 2023.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalre,

Gemeentesecretaris, Burgemeester,

mr. drs. R.L. Franken M.F. Oosterveer