Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Almelo

Aanwijzingsbesluit gemeentesecretaris

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAlmelo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit gemeentesecretaris
CiteertitelAanwijzingsbesluit gemeentesecretaris
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 102 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-11-202301-09-2023Nieuw aanwijzingsbesluit

11-10-2023

gmb-2023-465632

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit gemeentesecretaris

 

kenmerk: INT - 2389081

 

Intitulé

 

Aanwijzing gemeentesecretaris

 

Burgemeester en Wethouders van Almelo:

 

gelet op:

- artikel 102 van de Gemeentewet

 

besluiten:

 

1. de heer J.H. Dijkstra, geboren op 9 november 1970, aan te wijzen als gemeentesecretaris;

2. dat de onder 1. vermelde aanwijzing terugwerkt tot en met 1 september 2023;

3. dat de onder 1. vermelde aanwijzing op de dag na bekendmaking in het gemeenteblad in werking treedt.

 

Deze aanwijzing eindigt van rechtswege met ingang van de datum waarop de uitoefening van de functie van gemeentesecretaris geen onderdeel meer uitmaakt van de werkzaamheden van de heer J.H. Dijkstra.

 

Almelo, 11 oktober 2023

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Almelo,

De secretaris: De burgemeester: