Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Participatiebedrijf KempenPlus

REGLEMENT OVERLEGSTRUCTUUR RADEN

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieParticipatiebedrijf KempenPlus
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingREGLEMENT OVERLEGSTRUCTUUR RADEN
CiteertitelReglement overlegstructuur raden
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-202301-07-2019nieuwe regeling

01-07-2019

bgr-2023-1045

Tekst van de regeling

Intitulé

REGLEMENT OVERLEGSTRUCTUUR RADEN

 

Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Participatiebedrijf KempenPlus,

Gelet op artikel 12 van de gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Participatiebedrijf KempenPlus,

Heeft besloten tot vaststelling van het navolgende reglement:

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

Artikel 1 van de gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Participatiebedrijf KempenPlus is van toepassing op dit reglement.

 

Artikel 2 Overleg gezamenlijke raden

 • 1.

  De directeur van het Participatiebedrijf overlegt jaarlijks met de gezamenlijke raden. In overleg met de raad worden de frequentie, de inhoud en vorm afgesproken.

 • 2.

  Daarbij verstrekt het Participatiebedrijf informatie omtrent het uitvoeren van de taken van de regeling en vindt gedachtewisseling over die uitvoering plaats.

 • 3.

  Daarbij komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde:

  • a.

   De producten van de beleidscyclus: het meerjarenbeleidsplan, het jaarplan en het jaarverslag;

  • b.

   De resultaten van het Participatiebedrijf op basis van prestatie indicatoren zoals:

   • het gerealiseerde aantal arbeidsplaatsen bij reguliere werkgevers of het Participatiebedrijf;

   • de ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden;

   • de personeelsontwikkeling van de doelgroepmedewerkers (Wsw, nieuw beschut en LKS) die bij het Participatiebedrijf in dienst zijn;

   • de bedrijfsresultaten;

  • c.

   Medewerkerstevredenheid en cliënttevredenheid;

  • d.

   De waardering van overige stakeholders;

  • e.

   De bijdrage van het Participatiebedrijf aan en de ontwikkeling van de lokale en (sub)regionale arbeidsmarktregio;

  • f.

   Overige in overleg met de raden vast te stellen onderwerpen.

 • 4.

  Het bestuur of een vertegenwoordiging daarvan kan bij dit overleg aanwezig zijn.

 

Artikel 3 Aanduiding

Dit reglement kan worden aangehaald als Reglement overlegstructuur Participatiebedrijf KempenPlus.

 

Aldus besloten in de vergadering van het bestuur van Participatiebedrijf KempenPlus 1 juli 2019.

 

D.S.C. Jansen,

De voorzitter.

 

F.J.L.M. Baudoin,

De secretaris.