Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Renkum

Uitvoeringsbesluit Starterslening gemeente Renkum 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRenkum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit Starterslening gemeente Renkum 2023
CiteertitelUitvoeringsbesluit Starterslening gemeente Renkum 2023
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening Starterslening gemeente Renkum

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-10-202309-10-2023Nieuwe regeling

24-10-2023

gmb-2023-463452

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Starterslening gemeente Renkum 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum;

 

Gelet op artikel 2, eerste lid, onder b en artikel 6, zevende lid van de Verordening Starterslening gemeente Renkum;

 

gelezen het voorstel van 13 oktober 2023;

 

besluiten tot het vaststellen van het Uitvoeringsbesluit Starterslening gemeente Renkum.

Artikel 1 maximale koop(/-aanneem)som

De maximale koop(/-aanneem)som, zoals bedoelt in artikel 2 van de Verordening Starterslening gemeente Renkum, bedraagt € 355.000,00.

Artikel 2 maximale hoogte van de Starterslening

De maximale hoogte van de Starterslening, zoals bedoelt in artikel 6 van de Verordening Starterslening gemeente Renkum, bedraagt 20% van de koop(/aanneem)som tot een maximum van € 35.000,00.

Artikel 3 inwerkingtreding en citeertitel

  • 1.

    Dit besluit treedt in werking op de dag van bekendmaking op overheid.nl en werkt terug tot 9 oktober 2023.

  • 2.

    Dit besluit kan worden aangehaald als: ‘Uitvoeringsbesluit Starterslening gemeente Renkum 2023’.

 

Aldus besloten op 24 oktober 2023,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RENKUM,

De secretaris, de burgemeester,

M.J.J. (Marcel) Wagener A.M.J. (Agnes) Schaap