Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Brunssum

Aanwijzingsbesluit gebiedsontzeggingen Brunssum 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBrunssum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit gebiedsontzeggingen Brunssum 2023
CiteertitelAanwijzingsbesluit gebiedsontzeggingen Brunssum 2023
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Brunssum 2022

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-10-2023nieuwe regeling

19-09-2023

gmb-2023-444628

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit gebiedsontzeggingen Brunssum 2023

Burgemeester en wethouders van Brunssum,

 

Overwegende dat de toepassing van gebiedsontzeggingen een effectief middel is om op te treden tegen openbare ordeverstoringen;

 

dat ten behoeve van de toepassing van gebiedsontzeggingen gebieden dienen te worden aangewezen op grond van hetgeen bepaald is in artikel 2:1 b van de vigerende Algemene plaatselijke Verordening van de gemeente Brunssum;

 

dat er bij bepaling van de gebieden overleg is geweest met de politie;

 

dat er twee gebieden worden aangewezen (Brunssum-Centrum en Treebeek);

 

dat het daarnaast wenselijk is om overlastgevers voor een bepaalde tijd de toegang tot een meer specifiek gebied, zoals een evenemententerrein, een speelplaats of een park te kunnen ontzeggen en dat een dergelijk gebied door middel van een duidelijke omschrijving in de gebiedsontzegging aangewezen dient te worden;

 

gelet op het bepaalde in artikel 2:1 b Algemene Plaatselijke Verordening Brunssum:

 

Besluiten:

 

vast te stellen het volgende Aanwijzingsbesluit gebiedsontzeggingen Brunssum 2023.

Artikel 1  

Burgemeester en wethouders wijzen de volgende gebieden aan waarbinnen het bevel kan worden gegeven zich onmiddellijk in een bepaalde richting te verwijderen, alsmede een gebiedsontzegging op te leggen op grond van artikel 2:1 b APV:

 

Gebied 1: Brunssum-Centrum

Prins Hendriklaan – Rumpenerstraat – Lindeplein – Koutenveld – Pastoor Savelbergstraat – Wilhelminastraat (Bijlage 1)

 

Gebied 2: Treebeek

Bestaande uit: Markt – Marktstraat – Marebosjesweg – Schildstraat – Koolweg – Treebeekplein – Uranusstraat – Pleinstraat – Maanstraat – Sterrenstraat – Planetoïde– Wijenweg – ABC-straat (Bijlage 2)

 

Een specifiek aan te duiden plaats

Een nader te duiden plaats en deze te voorzien van specifieke kenmerken

Artikel 2  

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na de datum van bekendmaking.

Aldus besloten tijdens de vergadering van het college van burgemeester en wethouders der gemeente Brunssum van 19 september 2023.

De gemeentesecretaris,

De burgemeester,

BIJLAGE 1  

BIJLAGE 2