Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijswijk

Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen gemeente Rijswijk 2023 Aanpassing Huis van de Stad

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijswijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit parkeerbelastingen gemeente Rijswijk 2023 Aanpassing Huis van de Stad
CiteertitelAanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2023 Aanpassing Huis van de Stad
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen Rijswijk
 2. artikel 225 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-11-2023nieuwe regeling

10-10-2023

gmb-2023-443248

23.087065

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen gemeente Rijswijk 2023 Aanpassing Huis van de Stad

besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 10 oktober 2023, houdende vaststelling van het aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen gemeente Rijswijk 2023 Aanpassing Huis van de Stad.

 

Gelet op afdeling V van de Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen Rijswijk en artikel 225 van de Gemeentewet;

 

besluit:

 • I.

  aan te wijzen de plaatsen op de openbare weg waar, de tijdstippen en de wijze waarop tegen betaling van parkeerbelastingen als bedoeld in artikel 11, onderdeel a en b van de Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen Rijswijk mag worden geparkeerd zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 1 “plaats, tijdstip en wijze van betaald parkeren” en op de bij dit besluit behorende kaarten met registratienummers

  • 28.

   Gebied schouwburg: 23.087067

  • 29.

   Gebied Huis van de Stad: 23.087068

 • II.

  Dat de aanwijzing zoals opgenomen in het Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen gemeente Rijswijk 2020 Toevoeging Te Werve (20.056250) voor 22. Gebied schouwburg-Huis van de Stad: 20.056255 (Bijlage 1, onder 1.22) komt te vervallen en wordt vervangen door 28. Gebied schouwburg: 23.087067 en door 29. Gebied Huis van de Stad: 23.087068.

 • III.

  dat dit besluit in werking treedt met ingang van 15 november 2023;

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk op 10 oktober 2023.

burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk,

de secretaris,

P. M. Schuit

de burgemeester,

H. Sahin

Bijlage 1: plaats, tijdstip en wijze van betaald parkeren

 

Behorend bij het Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen juli 2020 gemeente Rijswijk

 

Overzicht gebieden, tijdstip, tarief, vergunningzone en belparkeercode

Gebied

dag v/d week

tijdstip (uur)

Tariefcode tarieven-tabel

Vergunningzone

Belparkeercode

1.22

Schouwburg-Huis van de Stad

maandag t/m zondag

18 – 24

1.2

5

32255

 

1.28

Schouwburg

maandag t/m zondag

18 – 24

1.2

5

32255

1.29

Huis van de Stad

maandag t/m zaterdag

zondag

9 – 21

18 – 21

1.2

-

32250

 

1.28 Plaatsen van betaald parkeren gebied schouwburg

De parkeerduur is onbeperkt. De per keer mogelijk te betalen parkeertijd is afhankelijk van de parkeerapparatuur. De plaatsen op de openbare weg waarop tegen betaling van de parkeerbelasting als bedoeld in artikel 11, onderdeel a, van de Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen Rijswijk of met een parkeervergunning als bedoeld in artikel 11, onderdeel b van de Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen Rijswijk mag worden geparkeerd zijn aangegeven op de bijgevoegde kaart; voor zover niet op een andere wijze een parkeerverbod geldt. De bij dit besluit behorende kaart is bij gemeente Rijswijk geregistreerd met registratienummer 23.087067.

 

 

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van (gedeelten) van straten gelegen in gebied schouwburg

 

Straatnaam

Vergunningzone

Belparkeercode

Omschrijving

Huys de Wervelaan

5

32255

gehele straat

Huys ter Nieuburchlaan

5

32255

gehele straat

 

1.29 Plaatsen van betaald parkeren gebied Huis van de Stad

De parkeerduur is onbeperkt. De per keer mogelijk te betalen parkeertijd is afhankelijk van de parkeerapparatuur. De plaatsen op de openbare weg waarop tegen betaling van de parkeerbelasting als bedoeld in artikel 11, onderdeel a, van de Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen Rijswijk of met een parkeervergunning als bedoeld in artikel 11, onderdeel b van de Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen Rijswijk mag worden geparkeerd zijn aangegeven op de bijgevoegde kaart; voor zover niet op een andere wijze een parkeerverbod geldt. De bij dit besluit behorende kaart is bij gemeente Rijswijk geregistreerd met registratienummer 23.087068.

 

 

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van (gedeelten) van straten gelegen in gebied Huis van de Stad

 

Straatnaam

Vergunningzone

Belparkeercode

Omschrijving

Generaal Spoorlaan

-

32250

parkeerterrein bij Generaal Spoorlaan 2

 

2. Tijdstip van betaald parkeren

De tijden waarop tegen betaling van de parkeerbelasting als bedoeld in artikel 11, onderdeel a, dan wel met een vergunning als bedoeld in artikel 11, onderdeel b, van de

Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen Rijswijk, mag worden geparkeerd zijn:

 

Gebied

dag v/d week

tijdstip (uur)

schouwburg

maandag t/m zondag

18 – 24

Huis van de Stad

maandag t/m zaterdag

zondag

9 – 21

18 – 21

 

3. Wijze van betalen

Wijze van betalen parkeerbelasting bij betaald parkeren

Aan het parkeren op een bij onderdeel 1 genoemde parkeerplaats wordt het navolgende voorschrift verbonden: bij de aanvang van het parkeren dient de verschuldigde parkeerbelasting te worden voldaan. Dit gebeurt op één van de volgende manieren:

 • Door het gebruik van elektronische betaalmiddelen op de wijze zoals aangegeven op, de daartoe aanwezige parkeerapparatuur of bebording. Het kenteken van het voertuig dat geparkeerd wordt, dient op de parkeerapparatuur ingevoerd te worden;

 • Middels gebruikmaking van het internet of door het via een telefoon inloggen op de centrale computer van een bedrijf waarmee de gemeente Rijswijk een overeenkomst heeft gesloten (belparkeren). Hiertoe dient de belastingplichtige geregistreerd te zijn bij dit bedrijf. De aanvang van het parkeren meldt de belastingplichtige door de Belparkeercode via de mobiele telefoon door te geven aan het bedrijf. Voor een rechtsgeldige betaling neemt de belastingplichtige de voorwaarden van het bedrijf in acht.

 • Door gebruik te maken van een door de gemeente verleende vergunning voor het parkeren van een voertuig, zoals genoemd in artikel 11 onder b van de Verordening. De voorschriften voor het gebruik van de afgegeven vergunning, zoals aangegeven in of krachtens de Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen Rijswijk zijn van toepassing.