Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Aanvullend beleid externe veiligheid vastgesteld

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanvullend beleid externe veiligheid vastgesteld
CiteertitelAanvullend beleid externe veiligheid vastgesteld
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageBijlage 1

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024nieuwe regeling

27-09-2023

gmb-2023-429400

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanvullend beleid externe veiligheid vastgesteld

De raad van de gemeente Gouda;

 

gelezen het voorstel van 20 juni 2023,

 

besluit:

  • 1.

    Aanvullend beleid externe veiligheid voor het tijdelijk omgevingsplan onder de Omgevingswet vast te stellen, opgenomen in bijlage 1;

  • 2.

    Dit besluit van kracht te laten gaan bij inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024.

 

De gemeenteraad heeft 27 september 2023 het Aanvullend beleid externe veiligheid voor Gouda vastgesteld.

 

Externe veiligheid gaat over risico’s van opslag en transport met gevaarlijke stoffen, bijvoorbeeld bij woningbouw in de buurt van een hogedruk aardgasleiding, een LPG tankstation of het spoor.

 

Gezien de veranderingen onder de Omgevingswet wordt aanvullend beleid op de gemeentelijke Visie Externe Veiligheid vereist. Met de Omgevingswet verandert beleidsmatig de kijk, van invloedssfeer naar aandachtsgebied. Vastgesteld besluit is beleidsneutraal, het huidig beleid blijft dus staan. Het aanvullend beleid valt binnen het tijdelijk omgevingsplan. Dit tijdelijke omgevingsplan geldt na ingang Omgevingswet (voorzien op 1 januari 2024), tot het moment dat een definitief omgevingsplan is vastgesteld. In dit definitieve omgevingsplan kunnen waar wenselijk gebied specifieke afwegingen worden gemaakt.

 

Dit besluit gaat van kracht bij inwerkingtreding van de Omgevingswet.

 

Het vastgesteld beleid is voor een ieder in te zien op de website officiële bekendmakingen (www.officielebekendmakingen.nl/) of op te vragen via 14 0182.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 27 september 2023.

De raad van de gemeente voornoemd,

griffier

mr. drs. E.J. Karman-Moerman

voorzitter

mr. drs. P. Verhoeve