Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leiderdorp

Aanwijzingsbesluit plaatsen van verbod op alcoholgebruik

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeiderdorp
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit plaatsen van verbod op alcoholgebruik
CiteertitelAanwijzingsbesluit plaatsen van verbod op alcoholgebruik
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Besluit artikel 2:48, lid 1, van de Algemene Plaatselijke Verordening Leiderdorp 2020 van 15 februari 2022.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening Leiderdorp 2020

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2023nieuwe regeling

12-09-2023

gmb-2023-428633

Z/23/148202/326887

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit plaatsen van verbod op alcoholgebruik

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp;

 

 • 1.

  Gelet op artikel 2:48, lid 1, Algemene Plaatselijke Verordening Leiderdorp 2020;

  De volgende gebieden aan te wijzen als plaatsen waar het verboden is om alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben:

  • a.

   Sportpark de Bloemerd met uitzondering van de terreinen van de daar gevestigde sportverenigingen;

  • b.

   De openbare parkeer- en speelgelegenheid nabij sport- en recreatiecentrum De Does, gelegen aan het Amaliaplein;

  • c.

   De Houtkamp;

  • d.

   De voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaatsen;

  • e.

   Schoolpleinen en het direct daaraan grenzende openbare gebied;

  • f.

   Nabij sportgelegenheden en –hallen;

  • g.

   Winkelcentra en het direct daaraan grenzende openbare gebied;

  • h.

   De door het college aangewezen JOP’S;

  • i.

   De locatie waar de kermis rond Koningsdag wordt gehouden;

  • j.

   Buitenhofvijver en het direct daaraan grenzende openbare gebied;

  • k.

   Buitenhoflaan ter hoogte van buurthuis de Buit;

  • l.

   Rosarium gelegen aan de Ockenrode;

  • m.

   trapveldje gelegen aan de Van der Marckstraat;

  • n.

   basketbalveldje gelegen aan de Roerdompstraat;

  • o.

   trapveldje gelegen aan de W. van Otterloostraat;

  • p.

   trapveldje gelegen aan het Nievaartpad;

  • q.

   trapveldje gelegen aan de Weidemolen;

  • r.

   trapveldje gelegen aan de Houtschans/Wilddreef;

  • s.

   Hubrechtsplein;

  • t.

   Park de Groene Schans, gelegen tussen Warmoesland, Zaalberg, Doeszijde en Windrust en het direct daaraan grenzende openbare gebied;

  • u.

   de algemene begraafplaatsen gelegen aan de Hoogmadeseweg en de Kerklaan.

  • v.

   Munnikenpolder inclusief het Vadedostrand.

 • 2.

  Het besluit artikel 2:48, lid 1, van de Algemene Plaatselijke Verordening Leiderdorp 2020 van 15 februari 2022 in te trekken.

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie.

Leiderdorp, 12 september 2023

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp,

M. Roos

secretaris

L.M. Driessen-Jansen

burgemeester

Bent u het niet eens met dit besluit?

Indien u als belanghebbende het niet eens bent met dit aanwijzingsbesluit, dan kunt u binnen zes weken na de datum van publicatie van dit aanwijzingsbesluit schriftelijk bezwaar aantekenen bij burgemeester en wethouders, Postbus 35, 2350 AA te Leiderdorp.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden (motivering) van het bezwaar bevatten.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking ten aanzien van de inwerkingtreding van dit besluit.