Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hengelo

Sport – duurzaamheid 2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHengelo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSport – duurzaamheid 2024
CiteertitelSport – duurzaamheid 2024
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlageAanvraagformulier

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-10-2023nieuwe regeling

12-09-2023

gmb-2023-427180

Tekst van de regeling

Intitulé

Sport – duurzaamheid 2024

 

 

Sport – duurzaamheid 2024

Grondslag voor subsidie

Cultuur en Recreatie

Subsidievorm

éénmalige subsidie

Doel van de subsidie

(Sport)verenigingen bewegen om middels energiebesparing bij te dragen aan duurzaamheid.

Deze regeling sluit aan bij de kadernota Sport en Bewegen op het gebied van duurzaamheid en de Global Goals.

Te subsidiëren activiteiten

Er wordt subsidie verleend voor de aanschaf van middelen die bijdragen aan energiebesparing – zie de lijst met mogelijkheden bij overige informatie.

Er wordt 50% gesubsidieerd met een maximum van € 1.250,- voor in 2024 aangeschafte middelen. Een vereniging kan per jaar maximaal € 1.250,- subsidie aanvragen.

Subsidieaanvraag

voorwaarden

Het subsidieplafond voor deze regeling wordt door het college voorgesteld. Bij de vaststelling van de begroting in november dit jaar zal de raad de subsidieplafonds vaststellen. Aanpassing van het subsidieplafond behoort daarom tot de mogelijkheden. Dit kan gevolgen hebben voor de aanvragen die worden ingediend op grond van deze regeling.

Subsidieaanvraag verplichtingen

Zie de ASv hoofdstuk subsidieaanvraag.

U schaft de producten eerst aan

U vraagt de subsidie aan door gebruik te maken van het aanvraagformulier.

U voegt een kopie van de bon(nen) toe waarop de aangeschafte middelen op staan vermeld.

Subsidieverlening/

verantwoording

Zie de ASv hoofdstuk subsidievaststelling.

Subsidieplafond

Het subsidieplafond is vastgesteld op €18.990. Dit op voorbehoud van de vaststelling van de beleidsbegroting 2024.

Subsidieverdeling

Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Het subsidieplafond voor het sub-thema deskundigheidsbevordering geldt tot 15 september. Daarna kan er vrijelijk tussen de sub-thema’s geschoven worden met inachtneming van het totale subsidieplafond en behandeling op volgorde van binnenkomst.

Overige informatie

De uitvoeringsregeling Sport bestaat uit vijf onderdelen die samenhangen voor wat betreft budget en de verdeling daarvan.

Lijst van mogelijke besparingsmiddelen:

 • deskundige advisering

 • tochtstrips en borstels

 • deurdrangers/veren

 • radiatorfolie/kozijnfolie

 • leidingisolatie

 • isolatieplaatmateriaal/op rol

 • radiatorventilator

 • slimme (klok)thermostaat

 • thermostatische radiatorkraan of thermostaatkraan

 • infraroodverwarming in incidenteel gebruikte ruimtes

 • thermostatische waterkraan

 • waterbesparende perlator/douchekop

 • ledlampen

 • lamp met bewegingssensor/melder

 • buitenverlichting op zonne-energie

 • bespaarstekker/master-slave

 • tijdklok/schakelaar

 • energieverbruiksmanager/meter

 • pompschakelaar vloerverwarming

 • aanschaf witgoed (nieuwe energie B-label)

 • waterzijdig inregelen installatie

Neem bij twijfel contact op met de gemeente – team Maatschappij en Partnerschap.

Naast de vijf subsidie-uitvoeringsregelingen Sport is er een regeling vanuit het Lokaal Sport Akkoord (deze geldt tijdelijk).