Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hengelo

Beeldende kunst 2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHengelo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeeldende kunst 2024
CiteertitelBeeldende kunst 2024
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlageAanvraagformulier

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-10-2023nieuwe regeling

12-09-2023

gmb-2023-427078

Tekst van de regeling

Intitulé

Beeldende kunst 2024

 

 

Beeldende kunst 2024

Grondslag voor subsidie

Cultuur en recreatie

Subsidievorm

Jaarlijkse subsidie

Doel van de subsidie

 • Zorgdragen voor een kwalitatief sterke, duurzame en diverse culturele infrastructuur die past bij de aard en omvang van Hengelo.

 • Het cultureel bewustzijn van de inwoners van Hengelo stimuleren, zodat zij weten wat hun stad aan kunst en cultuur te bieden heeft, daar in geschoold kunnen worden en er volop aan deel kunnen nemen.

 • Kansen geven aan kunstenaars om in Hengelo te werken en hun werk te presenteren.

De regeling Beeldende kunst omvat een aantal culturele instellingen die, naast de culturele kernvoorzieningen, deel uitmaken van de culturele infrastructuur van Hengelo. Zij dragen bij aan een breed en kwalitatief goed beeldende kunstaanbod en aan de dynamiek van het culturele leven van de stad.

Te subsidiëren activiteiten

De subsidie aan Ateliers '93 wordt verleend voor:

 • het verhuren van atelierruimten aan professioneel beeldend kunstenaars uit Hengelo.

De subsidie aan SWWK wordt verleend voor:

 • het verhuren aan en beheren van atelierruimten voor professioneel beeldend kunstenaars uit Hengelo.

De subsidie aan Stichting HeArtpool wordt verleend voor:

 • de uitreiking van de Wolvecampprijs (tweejaarlijks),

 • activiteiten waarbij de Hengelose bevolking op laagdrempelige wijze kennis kan nemen van hedendaagse, professionele beeldende kunst.

De subsidie aan het Museum voor Hedendaagse Hengelose Kunst (MHHK) wordt verleend voor:

 • beheer, onderhoud en actualisering van het virtuele museum,

 • het actief streven naar een optimale zichtbaarheid van het MHHK (publiciteit, contact leggen en onderhouden met de kunstenaars).

Subsidieaanvraag voorwaarden

Het subsidieplafond voor deze regeling wordt door het college voorgesteld. Bij de vaststelling van de begroting in november dit jaar zal de raad de subsidieplafonds vaststellen. Aanpassing van het subsidieplafond behoort daarom tot de mogelijkheden. Dit kan gevolgen hebben voor de aanvragen die worden ingediend op grond van deze regeling.

Subsidieaanvraag

verplichtingen

Zie de ASv hoofdstuk subsidieaanvraag.

Zie de Asv hoofdstuk verplichtingen van de subsidieontvanger.

Voor Stichting Heartpool zijn de aanvullende verplichtingen dat:

 • de uitreiking van de Wolvecampprijs een nationale uitstraling heeft door de samenstelling van de jury, door de selectie van kandidaten en in de landelijke pers,

 • er minimaal 2 beeldende kunstprojecten per jaar worden georganiseerd, waaronder 1 keer per 2 jaar de uitreiking van de Wolvecampprijs.

Voor het MHHK is de aanvullende verplichting dat:

 • er 2 beeldende kunstprojecten (exposities, presentaties e.d.) per jaar in het virtuele museum te zien zijn.

Indientermijn aanvraag

De subsidieaanvraag 2024 voor een jaarlijkse subsidie onder € 50.000 moet vóór 1 september 2023 worden ingediend. Als deze termijn niet gehaald kan worden, dient de organisatie tijdig [gefundeerd] uitstel van indienen aan te vragen.

Subsidie verlening/verantwoording

Zie de ASv hoofdstuk subsidievaststelling

Subsidieplafond

Het subsidieplafond is vastgesteld op €127.337. Dit op voorbehoud van de vaststelling van de beleidsbegroting 2024.

Subsidieverdeling

Voor subsidie uit deze regeling komen in aanmerking:

Ateliers ’93: €7.502

SWWK: €16.514

Stichting HeArtpool: €4.622

MHHK: €98.699

Overige informatie

--