Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hengelo

Uitwisseling partnerstad Emsdetten 2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHengelo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitwisseling partnerstad Emsdetten 2024
CiteertitelUitwisseling partnerstad Emsdetten 2024
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlageAanvraagformulier

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-10-2023nieuwe regeling

12-09-2023

gmb-2023-427004

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitwisseling partnerstad Emsdetten 2024

 

 

Uitwisseling partnerstad Emsdetten 2024

Grondslag voor subsidie

Cultuur en recreatie

Subsidievorm

Éénmalige subsidie

Doel van de subsidie

De onderlinge contacten op het gebied van sport, onderwijs en cultuur te onderhouden en te verstevigen tussen de gemeente Hengelo en partnerstad Emsdetten.

Te subsidiëren activiteiten

Activiteiten op het gebied van sport, onderwijs en cultuur die erop gericht zijn contacten te onderhouden en te verstevigen tussen de gemeente Hengelo en partnerstad Emsdetten.

 

De subsidie aan de stichting Partnersteden Hengelo – Emsdetten wordt verleend voor:

  • het zelfstandig initiatieven en activiteiten met de stad Emsdetten ontwikkelen.

Subsidieaanvraag

voorwaarden

Het subsidieplafond voor deze regeling wordt door het college voorgesteld. Bij de vaststelling van de begroting in november dit jaar zal de raad de subsidieplafonds vaststellen. Aanpassing van het subsidieplafond behoort daarom tot de mogelijkheden. Dit kan gevolgen hebben voor de aanvragen die worden ingediend op grond van deze regeling.

Subsidieaanvraag verplichtingen

Zie de ASv hoofdstuk subsidieaanvraag.

U vraagt de subsidie aan door gebruik te maken van het aanvraagformulier, met daarbij een beschrijving van de activiteit (wat, waarom, waar, wanneer, voor wie en aantal deelnemers) en een begroting.

Aanvragen moeten minimaal 13 weken voor de start van de activiteit worden ingediend.

 

Voor de stichting Parnersteden Hengelo – Emsdetten geldt de aanvullende verplichting dat zij voor 1 december 2023 de aanvraag met het jaarplan en begroting 2024 indient.

Subsidieverlening/

verantwoording

Zie de ASv hoofdstuk subsidievaststelling

 

Voor de stichting Parnersteden Hengelo – Emsdetten geldt dat zij uiterlijk 31 maart 2025 de verantwoording indient.

Subsidieplafond

Het subsidieplafond is vastgesteld op €5.000. Dit op voorbehoud van de vaststelling van de beleidsbegroting 2024.

Subsidieverdeling

Voor deze subsidie komen in aanmerking: sport- en culturele verenigingen en andere statutair in Hengelo gevestigde en volledig rechtsbevoegdheid bezittende instellingen, voor zover ze geen winstoogmerk nastreven.

Per activiteit kan maximaal € 500,- worden aangevraagd.

Een organisatie kan per jaar één aanvraag doen uit deze regeling.

Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Wanneer het subsidieplafond in desbetreffende jaar is bereikt, worden nieuwe aanvragen afgewezen.

 

Voor de stichting Partnersteden Hengelo – Emsdetten geldt dat zij maximaal een subsidie van € 5.000,- aan kan vragen.

Overige informatie

De regeling is gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. Hierdoor zijn de voorwaarden en aanvraag procedure ook veranderd.