Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hengelo

Sport – FBK Games 2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHengelo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSport – FBK Games 2024
CiteertitelSport – FBK Games 2024
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-10-2023nieuwe regeling

12-09-2023

gmb-2023-426765

Tekst van de regeling

Intitulé

Sport – FBK Games 2024

 

 

Grondslag voor subsidie

Cultuur en Recreatie

Subsidievorm

jaarlijkse subsidie

Doel van de subsidie

De stichting FBK-Games in staat stellen om het topsportevenement FBK-Games in het FBK-stadion te organiseren en te promoten.

Te subsidiëren activiteiten

Gesubsidieerd worden de FBK-Games voor marketing en promotie en de organisatie van het topsportevenement

Subsidieaanvraag

voorwaarden

In uw aanvraag komen PR/promotie/media, talentontwikkeling, verbinding met lokale initiatieven en kwetsbare doelgroepen aan bod.

In overleg met de accountmanager FBK Games werkt u met prestatie indicatoren onderliggend aan de subsidie/vaststelling.

Het subsidieplafond voor deze regeling wordt door het college voorgesteld. Bij de vaststelling van de begroting in november dit jaar zal de raad de subsidieplafonds vaststellen. Aanpassing van het subsidieplafond behoort daarom tot de mogelijkheden. Dit kan gevolgen hebben voor de aanvraag die worden ingediend op grond van deze regeling.

Subsidieaanvraag verplichtingen

Zie de ASv hoofdstuk subsidieaanvraag.

Subsidieverlening/

verantwoording

Zie de ASv hoofdstuk subsidievaststelling.

In het jaarverslag komen in ieder geval bezoekersaantallen, herkomst, mediaverslag en partijen waarmee wordt samengewerkt aan bod.

Subsidieplafond

Het subsidieplafond is vastgesteld op €65.000. Dit op voorbehoud van de vaststelling van de beleidsbegroting 2024.

Subsidieverdeling

Alleen de stichting FBK-Games/Global Sports kan een aanvraag doen.

  • € 50.000,- als bijdrage voor de financiering van het topsportevenement.

  • € 15.000,- als bijdrage voor marketing en promotie van de FBK-Games, waardoor het evenement meer zichtbaar is in de stad/regio.

Overige informatie

-