Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Castricum

Nota Omgevingskwaliteit Castricum

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCastricum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNota Omgevingskwaliteit Castricum
CiteertitelNota Omgevingskwaliteit Castricum
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageNota Omgevingskwaliteit Castricum

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 12 van de Woningwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-09-2023Nota Omgevingskwaliteit Castricum

21-09-2023

gmb-2023-417330

Tekst van de regeling

Intitulé

Nota Omgevingskwaliteit Castricum

Nota Omgevingskwaliteit Castricum

De raad van de gemeente Castricum:

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 juni 2023;

gelezen het advies van de Commissie d.d. 7 september 2023,

gelet op het bepaalde in de Woningwet art.12a en anticiperend op de Omgevingswet art. 1.3, 1.6 en 4.19

BESLUIT:

1. De Nota inspraakreacties op de nota Omgevingskwaliteit vast te stellen;

2. De Nota Omgevingskwaliteit 2022 vast te stellen met opnemen van de aanpassingen volgens de Nota Inspraakreacties;

3. de Welstandsnota 2013 in te trekken.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Castricum in de openbare raadsvergadering van 21 september 2023