Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Purmerend

Aanwijzen van medewerkers met de functie van sociaal rechercheur tot toezichthouder op diverse wetten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePurmerend
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzen van medewerkers met de functie van sociaal rechercheur tot toezichthouder op diverse wetten
CiteertitelAanwijzen van medewerkers met de functie van sociaal rechercheur tot toezichthouder op diverse wetten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen
 2. artikel 33 van de Huisvestingswet 2014
 3. artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 4. artikel 5.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 5. artikel 76a van de Wet werk en bijstand
 6. artikel 53 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
 7. artikel 53 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-09-2023nieuwe regeling

05-09-2023

gmb-2023-411675

1586518

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzen van medewerkers met de functie van sociaal rechercheur tot toezichthouder op diverse wetten

Burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend,

 

 

gelet op

 • Artikel 4.2 Wet basisregistratie personen

 • Artikel 33 Huisvestingswet 2014

 • Artikel 5.1 Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht

 • Artikel 5.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 • Artikel 76a Participatiewet

 • Artikel 53 Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

 • Artikel 53 Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

overwegende

 • dat het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid heeft om toezichthouders zoals bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht aan te wijzen;

 • dat het college van burgemeester en wethouders bij besluit van 7 februari 2017, met kenmerk 1351228, de functie van sociaal rechercheur heeft aangewezen als toezichthouder voor de Wet BRP, de Huisvestingswet 2014, de Woningwet en de Participatiewet;

 • dat het college van burgemeester en wethouders bij besluit van 22 november 2022, met kenmerk 1577816, de sociaal rechercheurs van het team Sociale Recherche heeft aangewezen als toezichthouders voor rechtmatigheid voor de Wmo 2015, Jeugdwet en de Verordening Jeugdhulp gemeente Purmerend 2022;

 • dat het college van burgemeester en wethouders bij besluit van 4 juli 2023, met kenmerk 1584307, de functie van sociaal rechercheur als toezichthouder in de zin van de Wet goed verhuurderschap heeft aangewezen;

in aanmerking nemende

 • dat het noodzakelijk is om de functie van sociaal rechercheur aan te wijzen als toezichthouder voor de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ);

B E S L U I T E N:

 • 1.

  De medewerkers met de functie van sociaal rechercheur aan te wijzen als toezichthouder op de Wet basisregistratie personen, de Huisvestingswet 2014, de Woningwet, de Participatiewet, de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ).

 • 2.

  Het besluit d.d. 7 februari 2017 met kenmerk 1351228, waarbij de functie van sociaal rechercheur is aangewezen als toezichthouder voor de Wet basisregistratie personen, de Huisvestingswet 2014, de Woningwet en de Participatiewet in te trekken.

 • 3.

  Dit besluit treedt in werking een dag na bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 5 september 2023

Purmerend,

burgemeester en wethouders van Purmerend,

de secretaris,

A. Heiner

de burgemeester,

E. van Selm