Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lingewaard

Maatregelenlijst toekomstbestendig wonen lening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLingewaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMaatregelenlijst toekomstbestendig wonen lening
CiteertitelMaatregelenlijst toekomstbestendig wonen lening
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt eerdere op basis van de Verordening toekomstbestendig wonen lening gemeente Lingewaard 2020 vastgestelde Maatregelenlijsten.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland gemeente Lingewaard 2020

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-09-2023nieuwe regeling

09-05-2023

gmb-2023-396434

687054

Tekst van de regeling

Intitulé

Maatregelenlijst toekomstbestendig wonen lening

Burgemeester en wethouders van Lingewaard hebben op 9 mei 2023 besloten om de Maatregelenlijst behorende bij de “Verordening Toekomstbestendig Wonen Lening gemeente Lingewaard 2020” en de “Verordening Toekomstbestendig Wonen lening VvE gemeente Lingewaard 2023” vast te stellen.

 

Het college van burgemeester en wethouders van Lingewaard

 

Gelet op artikel 5, lid 2 van de Verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland gemeente Lingewaard 2020

en

Gelet op artikel 4, lid 1 van de Verordening Toekomstbestendig Wonen VvE gemeente Lingewaard 2023

 

BESLUIT:

De volgende nadere regels vast te stellen

 

Categorie 1: Energiemaatregelen

Om in aanmerking te komen voor de toekomstbestendig wonen lening moet minimaal één energiemaatregel worden getroffen.

Isolatie

 • 1.

  Dak-, gevel-, spouwmuur-, vloer- en bodemisolatie – waarbij de isolatiewaarde overeenkomt met eisen die worden gesteld voor de ISDE-subsidie

 • 2.

  Isolatieglas met de daarbij behorende kozijnpanelen en deurisolatie – waarbij de warmtecoëfficient overeenkomt met de eisen die worden gesteld voor ISDE-subsidie.

Ruimteverwarming

 • 3.

  Infrarood warmtepanelen

 • 4.

  Lage temperatuur centraal verwarmingssysteem (LTV) waarvan de ontwerp aanvoertemperatuur (Taanvoer) maximaal 55 graden bedraagt

 • 5.

  HRe-ketel of micro-warmtekrachtkoppeling

 • 6.

  Warmtepomp

 • 7.

  Hybride warmtepomp

 • 8.

  Waterzijdig inregelen verwarmingssysteem.

Energieproductie

 • 9.

  Zonnepanelen

 • 10.

  PVT-panelen

 • 11.

  Accusysteem voor de opslag van energie in de woning gekoppeld aan zonnepanelen

 • 12.

  Laadpaal voor elektrische auto.

Ventilatie

 • 13.

  Installatie voor warmteterugwinning uit afvoerwater of –lucht. De warmte terugwinning uit ventilatielucht dient een rendement te behalen van minimaal 90%. De warmteterugwinning uit douche (bak)-warmteterugwinningsysteem dient een rendement te behalen van minimaal 50%.

 • 14.

  Vraaggestuurde ventilatie.

Warm water

 • 15.

  Zonneboiler

 • 16.

  Doorstromer.

Categorie 2: Maatregelen waterbesparing en klimaatadaptie

Om in aanmerking te komen voor de toekomstbestendig wonen lening moet minimaal één energiemaatregel, niet zijnde een laadpaal, worden getroffen.

 • 17.

  Waterbesparend toilet

 • 18.

  Voorziening voor opvang en gebruik van hemelwater voor toiletspoeling en/of wasmachine

 • 19.

  Vegetatiedak – uitgevoerd met drainage- en bescherm/filterlaag. Bij aanleg van een groendak voorziening wordt het belang van het vasthouden en vertraagd afvoeren van regenwater in voldoende mate gediend, door een minimale wateropslag van 25 l/m2 bij een extensief groendak en bij een intensief groendak minimaal 50 l/m2.

Categorie 3: Levensloopbestendige maatregelen

Om in aanmerking te komen voor de toekomstbestendig wonen lening moet minimaal één energiemaatregel, niet zijnde een laadpaal, worden getroffen.

 

Bouwkundige aanpassingen

 • 20.

  Slaapkamer en badkamer op de begane grond

 • 21.

  Badkamer gelijkvloers met slaapkamer

 • 22.

  Vergroten/geschikt maken badkamer voor verzorging (bijv.inloopdouche op afschot)

 • 23.

  Verbreden deuren (voor rolstoeldoorgang).

Toegankelijkheid

 • 24.

  Drempels verlagen of drempeloploop

 • 25.

  Teruggebogen deurklinken

 • 26.

  Automatische opener garagedeur

 • 27.

  Wandbeugels

 • 28.

  Automatische raamopener voor hoog klep-, val- of uitzetraam(net afstandsbediening.

Elektra/installaties

 • 29.

  Voldoende wandcontactdozen op bereikbare plaatsen

 • 30.

  Deurbel met geluidsversterking/lichtsignaal

 • 31.

  Electronisch slot

 • 32.

  Sleutelkluisje voor thuiszorg.

Trap

 • 33.

  Tweede trapleuning

 • 34.

  Traplift

 • 35.

  Trapleuning verlengen

 • 36.

  Infreezen antislip randen in traptreden

 • 37.

  Lichtpunt met hotelschakelaar in trapgat.

Badkamer en toilet

 • 38.

  Anti-sliptegels of anti-sliplaag op bestaande tegels

 • 39.

  Opklapbaar douchezitje met armleggers

 • 40.

  Verhoogde toiletpot (>46 cm) plaatsen

 • 41.

  Opklapbare beugel aanbrengen naast toilet.

Keuken

 • 42.

  Eénhendel mengkraan

 • 43.

  Verstelbaar keukenblok

 • 44.

  Inductie koken i.p.v. koken op gas of elektra.

Domotica

 • 45.

  Mobiliteitsbewaking met behulp van bewegingssensoren en/of camera’s

 • 46.

  Voorprogrammeren van oven, koffiezetapparaat, magnetron, etc.

 • 47.

  Openen van deuren met mobiele telefoon

 • 48.

  Parlofonie met camera en beeldscherm die doorschakelt naar de gsm

 • 49.

  Digitaal spiekoog

 • 50.

  Draadloze video-deurintercom.

Verlichting

 • 51.

  Lichtsensoren

 • 52.

  Eén schakelaar voor alle verlichting bij naar bed gaan of weggaan.

Beveiliging

 • 53.

  Het openen en sluiten van sloten door personen met de gepaste sleutel of tag

 • 54.

  Brand- of rookalarm met geluid of telefoon naar brandweer of bewakingscentrale of in werking stellen van sprinkler op basis van rookmelders

 • 55.

  Bewakingscamera’s voor particulier gebruik

 • 56.

  Hang- en sluitwerk met politiekeurmerk

 • 57.

  Optische rookmelder op de slaapverdieping (op lichtnet)

 • 58.

  Koolmonoxidemelder

 • 59.

  Aardgasmelder

 • 60.

  Gasafsluiter

 • 61.

  Waterdetector.

Categorie 4: Overige maatregelen

Om in aanmerking te komen voor de toekomstbestendig wonen lening moet minimaal één energiemaatregel, niet zijnde een laadpaal, worden getroffen.

 • 62.

  Asbestsanering van daken van een particuliere woning of bij een particuliere woning behorend gebouw indien gecombineerd met dakisolatie met een Rc-waarde, die groter is dan 2,50 m2.K/W én plaatsing van zonnepanelen (PV-cellen/ PV-folie) of een zonneboiler. Asbestsanering van daken van een particuliere woning of bij een particuliere woning behorend gebouw.

 • 63.

  Herstel van (als gevolg van grondwaterdaling) verzakte funderingen.

 • 64.

  Sloop van verpauperde bijgebouwen.

Overige bepalingen

 • a.

  Het college kan de in deze lijst vermelde maatregelen uitbreiden en/of inperken.

 • b.

  Dit besluit treedt in werking op de dag volgend op de dag dat de Verordening Toekomstbestendig Wonen VvE’s gemeente Lingewaard 2023 in werking treedt.

 • c.

  Met het in werking treden van onderhavig besluit vervallen eerdere op basis van de Verordening toekomstbestendig wonen lening gemeente Lingewaard 2020 vastgestelde Maatregelenlijsten.

 • d.

  Dit besluit kan aangehaald worden als “Maatregelenlijst toekomstbestendig wonen lening”.

Bemmel, 9 mei 2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard

De secretaris,

de burgemeester