Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stroomopwaarts MVS

Ondermandaatbesluit IPS-trajecten Stroomopwaarts MVS 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStroomopwaarts MVS
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingOndermandaatbesluit IPS-trajecten Stroomopwaarts MVS 2023
CiteertitelOndermandaatbesluit IPS-trajecten Stroomopwaarts 2023
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. Gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS
 3. artikel 3, eerste lid, van de Kaderwet SZW-subsidies
 4. artikel 5 van de Kaderwet SZW-subsidies
 5. artikel 45, derde lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
 6. artikel 49 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
 7. Ondermandaatbesluit IPS trajecten van het college Maassluis
 8. Ondermandaatbesluit IPS trajecten van het college Vlaardingen
 9. Ondermandaatbesluit IPS trajecten van het college Schiedam
 10. Mandaatinstructie Stroomopwaarts MVS 2018
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-09-2023nieuwe regeling

31-08-2023

bgr-2023-910

Tekst van de regeling

Intitulé

Ondermandaatbesluit IPS-trajecten Stroomopwaarts MVS 2023

Het dagelijks bestuur van Stroomopwaarts MVS;

 

gelet op

 

 • afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

 • artikel 4 en 6 van de Gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS;

 • het bepaalde in artikel 3, eerste lid, en 5, van de Kaderwet SZW-subsidies en de artikelen 45, derde lid, en 49, vijfde lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

 • het bepaalde in de Subsidieregeling IPS-trajecten voor de gemeentelijke doelgroep;

 • het Ondermandaatbesluit IPS trajecten van het college Maassluis vastgesteld op 9 mei 2023;

 • het Ondermandaatbesluit IPS trajecten van het college Vlaardingen vastgesteld op 6 juni 2023;

 • het Ondermandaatbesluit IPS trajecten van het college Schiedam vastgesteld op 16 mei 2023;

 • de Mandaatinstructie Stroomopwaarts MVS 2018 met het bijbehorende mandaatregister.

BESLUIT

 • 1.

  de directeur ondermandaat te verlenen ten aanzien van de door de colleges van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam aan het bestuur van Stroomopwaarts MVS gemandateerde bevoegdheden uit artikel 5 lid 1 van de Subsidieregeling IPS trajecten onder verwijzing naar de Mandaatinstructie Stroomopwaarts MVS 2018;

 • 2.

  dat de directeur verder ondermandaat kan verlenen aan de nader te noemen functionarissen binnen de organisatie van Stroomopwaarts MVS.

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Ondermandaatbesluit IPS-trajecten Stroomopwaarts 2023’ en treedt in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 31 augustus 2023

Het dagelijks bestuur voornoemd,

De secretaris,

N.C. van der Wekken

De voorzitter,

A.J. Proos