Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Samenwerkingsverband vastgoedinformatie, heffing en waardebepaling

AANWIJZINGSBESLUIT 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSamenwerkingsverband vastgoedinformatie, heffing en waardebepaling
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAANWIJZINGSBESLUIT 2023
CiteertitelAanwijzingsbesluit SVHW 2023
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpAanwijzingsbesluit SVHW 2023

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Aanwijzingsbesluit SVHW 2023

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Aanwijzingsbesluit SVHW 2023

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-08-2023Aanwijzingsbesluit 2023

30-08-2023

bgr-2023-865

D.B. 23/96

Tekst van de regeling

Intitulé

AANWIJZINGSBESLUIT 2023

Het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling (SVHW);

 

Overwegende dat:

 

De Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2023 per 1 januari 2023 van kracht is;

Het Dagelijks Bestuur gelet op artikel 12 onderdeel g van de Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2023 één of meer ambtenaren van het SVHW kan aanwijzen als Inspecteur, Ontvanger, Ambtenaar van het SVHW en Belastingdeurwaarder.

 

 

 

Gelezen het voorstel van de Directie SVHW d.d. 30 augustus 2023 (D.B. 23/)

 

BESLUIT:

 

 • 1.

  aan te wijzen als de ambtenaar, bedoeld in artikel 232, vierde lid, onderdeel a, van de Gemeentewet en bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken en artikel 124, vijfde lid, onderdeel a, van de Waterschapswet voor de uitvoering van enige wettelijke bepaling betreffende de heffing van gemeentelijke- en waterschapbelastingen:

 

 • de directeur van de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling.

 

 • 2.

  aan te wijzen als de ambtenaar, bedoeld in artikel 232, vierde lid, onderdeel b, van de Gemeentewet en artikel 124, vijfde lid, onderdeel b, van de Waterschapswet voor de uitvoering van enige wettelijke bepaling betreffende de invordering van gemeentelijke- en waterschapbelastingen:

 

 • de domeinmanager Dienstverlening van de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling.

 

 • 3.

  aan te wijzen als de ambtenaren, bedoeld in artikel 232, vierde lid, onderdeel c, van de Gemeentewet en artikel 124, vijfde lid, onderdeel c, van de Waterschapswet voor de uitvoering van enige wettelijke bepaling betreffende de heffing en invordering van gemeentelijke- en waterschapbelastingen:

 

 • a.

  de volgende medewerkers van de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling:

 

 • de directeur;

 • de domeinmanager Dienstverlening;

 • de domeinmanager Vastgoed;

 • de domeinmanager Heffen en Innen;

 • de Controller;

 • de senior medewerkers invordering;

 • de senior medewerkers bestanden;

 • de senior medewerkers heffingen;

 • de medewerkers invordering A;

 • de medewerkers invordering B;

 • de administratief medewerkers invordering;

 • de WOZ-specialisten;

 • de WOZ-taxateurs;

 • de medewerkers WOZ A;

 • de medewerkers WOZ B;

 • de medewerkers bestanden A;

 • de medewerkers bestanden B;

 • de bestandscontroleurs;

 • de BAG coördinator;

 • de BAG medewerkers;

 • de juridisch medewerkers heffingen;

 • de medewerkers heffingen A;

 • de medewerkers heffingen B;

 • de administratief medewerkers heffingen;

 • de medewerkers financiële administratie;

 • de medewerkers automatisering;

 • de medewerkers van het KCC.

 • de specialisten invordering;

 • de specialisten bestandsbeheer;

 • de specialisten heffingen;

 • de adviseurs financiën en interne controle.

 

 • b.

  de deurwaarders in dienst van Cannock Chase.

 

 • c.

  de Heffingstechnologen werkzaam bij de afdeling handhaving van het waterschap Hollandse Delta.

 

 • d.

  de controleurs in dienst van Legitiem BV te Duiven.

 

 • 4.

  aan te wijzen als belastingdeurwaarder, bedoeld in artikel 232, vierde lid, onderdeel d, van de Gemeentewet en artikel 124, vijfde lid, onderdeel d, van de Waterschapswet voor de uitvoering van enige wettelijke bepaling betreffende de invordering van gemeentelijke- en waterschapbelastingen:

 

 • de deurwaarders in dienst van Cannock Chase.

 

 

 

Dit besluit treedt in werking op 30 augustus 2023. Met de inwerkingtreding van dit besluit wordt het Aanwijzingsbesluit 2021 ingetrokken.

Aldus vastgesteld op 30 augustus 2023

Directeur SVHW, Vervangend voorzitter,