Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Belastingsamenwerking Rivierenland

Leidraad invordering

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBelastingsamenwerking Rivierenland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingLeidraad invordering
CiteertitelLeidraad invordering
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageLeidraad Invordering

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel I van de Invoeringswet Invorderingswet 1990

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023Aangepaste regeling

22-06-2023

bgr-2023-834

Tekst van de regeling

Intitulé

Leidraad invordering

Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Rivierenland (hierna BSR)

 

BESLUIT:

De in de bijlage opgenomen Leidraad Invordering (versie 01-2023) vast te stellen.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2023.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 22 juni 2023.

 

G. van Bezooijen

Voorzitter

G.M. Scholtus

Directeur