Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ermelo

Aanwijsbesluit stationsgebied (Brom)fietsverwijdering

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieErmelo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijsbesluit stationsgebied (Brom)fietsverwijdering
CiteertitelAanwijsbesluit stationsgebied (Brom)fietsverwijdering
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening Ermelo 2020

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-08-2023nieuwe regeling

05-07-2023

gmb-2023-351846

02330000051365

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijsbesluit stationsgebied (Brom)fietsverwijdering

Burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo,

 

Gelet op het bepaalde in artikel 5:12, eerste lid, Algemene Plaatselijke Verordening Ermelo 2020,

 

Overwegende dat:

 

  • -

    met name bij het NS station sprake is van (brom)fietsen, die op dusdanige wijze geplaatst worden dat het geheel erg rommelig aan doet en dat de doorgang belemmerd wordt. Daarnaast worden er ook (brom)fietsen op de gidslijnen geplaatst waardoor er een onveilige situatie ontstaat voor visueel gehandicapten;

  • -

    veel van de bewoners van zorginstellingen, voor hun mobiliteit, in grote mate afhankelijk zijn van het openbaar vervoer. Daarom wordt grote waarde gehecht aan een goed toegankelijk station;

  • -

    er ruim voldoende stallingsmogelijkheden zijn in de omgeving van het NS station. In de praktijk komt het echter met zeer grote regelmaat voor dat, onder tijdsdruk of simpelweg omdat men een vrije stalling te ver lopen vindt, een (brom)fiets op een willekeurige plaats tegen hekken, bomen, zijwanden van de stallingen of op het trottoir wordt geplaatst. Het zal duidelijk zijn dat hierdoor het straatbeeld ernstig wordt ontsiert maar ook dat deze (brom)fietsen een grote hindernis vormen voor personen die afhankelijk zijn van een rolstoel of wandelstok. Met name visueel gehandicapten lopen ook het gevaar te struikelen of te vallen op fietsen met mogelijk letsel tot gevolg.

B e s l u i t e n :

 

Het gebied rondom het NS station Ermelo, zoals aangegeven op de onderstaande kaart, aan te wijzen als gebied waar het verboden is fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan.

 

Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,

Datum: 5 juli 2023.

A.M. Weststrate,

secretaris,

P.J.T. van Daalen,

burgemeester,