Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wijk bij Duurstede

Gebiedsaanwijzing Algemene Plaatselijke Verordening 2010 Gebieden verboden drankgebruik

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWijk bij Duurstede
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGebiedsaanwijzing Algemene Plaatselijke Verordening 2010 Gebieden verboden drankgebruik
CiteertitelGebiedsaanwijzing Algemene Plaatselijke Verordening 2010 Gebieden verboden drankgebruik
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-07-2010nieuwe regeling

22-06-2010

Wijkse Courant, 07-07-2010

2023-227

Tekst van de regeling

Intitulé

Gebiedsaanwijzing Algemene Plaatselijke Verordening 2010 Gebieden verboden drankgebruik

Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede;

 

Overwegende:

 

 • -

  dat het gebruik van alcohol op straat in bepaalde delen van de stad overlast veroorzaakt;

 • -

  dat de overlast onder andere bestaat uit het hinderlijk aanwezig zijn, baldadigheden, het plegen van vernielingen, het lastig vallen van passanten en buurtbewoners en het verontreinigen van de omgeving;

 • -

  dat de politie hiertegen op kan treden op grond van artikel 2:58, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Wijk bij Duurstede 2010;

 • -

  dat het wenselijk is om de politie in staat te stellen om in bepaalde gebieden tegen het gebruik van alcohol op straat op te treden voordat er daadwerkelijk overlast wordt veroorzaakt;

gelet op artikel 2:58 van de Algemeen Plaatselijke Verordening Wijk bij Duurstede 2010;

 

B e s l u i t e n :

 

 • - 1.

  De binnenstad (de Veldpoortstraat, de Markt, Klooster Leuterstraat, Oeverstraat, Peperstraat, Kerkstraatje, Malleborduurstraat, Achterstraat, Kostverlorenpad, Singel, Mazijk, Muntstraat, Wilhelminastraat, Julianastraat, Dijkstraat, Volderstraat, Vlierstraat, Wal Plantsoen, Plantsoensteeg, Langs de Wal en Park Duurstede), winkelcentrum de Horden, winkelcentrum Madelinushof en de wegen de Zandweg, Steenstraat, Hoogstraat, Gansfortstraat en Hordenweg van de Gemeente Wijk bij Duurstede aan te wijzen als gebied, bedoeld in artikel 2:58, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening 2010.

 • - 2.

  Dit besluit ter openbare kennisgeving te brengen door publicatie in de Wijkse Courant op 30 juni 2010;

 • - 3.

  Dat het aanwijzingsbesluit gebieden verboden drankgebruik in werking treedt op de dag na publicatie, te weten 1 juli 2010.

Wijk bij Duurstede, 22 juni 2010

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De secretaris,

Janneke Louisa-Muller

De burgemeester,

Guus Swillens.

 

N.B. Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen daartegen ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van de publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift bij ons indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Burgemeester en Wethouders, postbus 83, 3960 BB Wijk bij Duurstede.