Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schagen

Aanwijsbesluit vervanging gemeentesecretaris Schagen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchagen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijsbesluit vervanging gemeentesecretaris Schagen
CiteertitelAanwijsbesluit vervanging gemeentesecretaris Schagen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Vervangingsregeling gemeentesecretaris/algemeen directeur gemeente Schagen augustus 2021 en de Vervangingsregeling gemeentesecretaris gemeente Schagen 2021.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 106 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-08-2023nieuwe regeling

25-07-2023

gmb-2023-339175

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijsbesluit vervanging gemeentesecretaris Schagen

Het college van burgemeester en wethouders van Schagen;

 

gelet op het bepaalde in artikel 106 van de Gemeentewet;

 

besluit

 • 1.

  aan te wijzen:

  • -

   de directeur als vervanger van de gemeentesecretaris;

  • -

   bij afwezigheid van de gemeentesecretaris en de directeur, de teamleider publieke dienstverlening als vervanger van de gemeentesecretaris, evenals de teamleider serviceteam & toezicht & handhaving en de teamleider sociale ontwikkeling;

 • 2.

  dat in de ondertekening van stukken bovenstaande tot uitdrukking komt door de aanduiding ‘loco-secretaris’;

 • 3.

  het besluit Vervangingsregeling gemeentesecretaris/algemeen directeur gemeente Schagen augustus 2021 en het besluit Vervangingsregeling gemeentesecretaris gemeente Schagen 2021 van 2 februari 2021 in te trekken;

 • 4.

  dat dit besluit in werking treedt de dag na bekendmaking.

Schagen, 25 juli 2023

Het college van burgemeester en wethouders van Schagen,

de gemeentesecretaris,

E. van der Bruggen

de burgemeester,

M.J.P. van Kampen – Nouwen