Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schagen

Aanwijsbesluit gemeentesecretaris Schagen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchagen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijsbesluit gemeentesecretaris Schagen
CiteertitelAanwijsbesluit gemeentesecretaris Schagen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 102 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-08-202301-04-2023nieuwe regeling

25-07-2023

gmb-2023-339144

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijsbesluit gemeentesecretaris Schagen

Het college van burgemeester en wethouders van Schagen;

gelet op het bepaalde in artikel 102 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t

aan te wijzen mevrouw E. van der Bruggen als gemeentesecretaris per 1 april 2023.

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 april 2023.

Schagen, 25 juli 2023

Het college van burgemeester en wethouders van Schagen,

de gemeentesecretaris,

E. van der Bruggen

de burgemeester,

M.J.P. van Kampen – Nouwen