Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Meerssen

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen houdende regels omtrent hoogte van verblijfsruimten en deuren in nieuwe aan - en uitbouwen bij bestaande woningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMeerssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen houdende regels omtrent hoogte van verblijfsruimten en deuren in nieuwe aan - en uitbouwen bij bestaande woningen
CiteertitelBeleidsrichtlijn inzake de hoogte van verblijfsruimten en deuren in nieuwe aan - en uitbouwen bij bestaande woningen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Bouwbesluit, art. 1.11 

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-01-2003nieuwe regeling

28-12-2010

-

2003/649

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen houdende regels omtrent hoogte van verblijfsruimten en deuren in nieuwe aan - en uitbouwen bij bestaande woningen

 

 

Beleidsrichtlijn inzake de hoogte van verblijfsruimten en deuren in nieuwe aan - en uitbouwen bij bestaande woningen.

Op 1 januari 2003 is de Woningwet veranderd. Dit betekent dat er nieuwe spelregels zijn voor het bouwen van en aan woningen, kantoren, winkels en dergelijke. Ook is het Bouwbesluit gewijzigd. In het Bouwbesluit zijn de technische voorschriften aangegeven voor het bouwen van woningen etc. Een van de wijzigingen betreft de eis dat de vrije hoogte van een verblijfsruimte (woonkamer, keuken) is verhoogd tot 2,6 meter. Ook moeten de deuren hoger worden uitgevoerd en wel 2,3 meter.

Bij het realiseren van een aan- of uitbouw gelden dan ook de bovengenoemde eisen. De nieuwe aan- of uitbouw zal hierdoor hoger worden uitgevoerd als de bestaande begane grond.

Het gevolg hiervan is dat er een hoogteverschil ontstaat tussen de bestaande plafondhoogte en de plafondhoogte van de nieuwe aan- of uitbouw. Esthetisch gezien is dit geen goede zaak. Dit geldt tevens voor de nieuwe deuren die een hoogte moeten hebben van 2,3 meter (bestaande deuren 2,1 meter).

Gelet op het feit dat het realiseren van een aan- of uitbouw zeer vaak wordt aangevraagd, is door het college van Burgemeester en Wethouders op 29 januari 2003 besloten dat bij het realiseren van een nieuwe aan- of uitbouw bij bestaande woningen ontheffing wordt verleend door toepassing van artikel 1.11 Bouwbesluit tot het niveau van het destijds geldende voorschrift voor het bestaande bouwwerk, zodat deze uniform kan worden toegepast bij het afgeven van bouwvergunningen.