Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vijfheerenlanden

Aanwijzingsbesluit toezichthouders rechtmatigheid Wmo en Jeugd gemeente Vijfheerenlanden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVijfheerenlanden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouders rechtmatigheid Wmo en Jeugd gemeente Vijfheerenlanden
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders rechtmatigheid Wmo en Jeugd gemeente Vijfheerenlanden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Aanwijzingsbesluit van 13 juli 2021.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 6.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 2. Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Vijfheerenlanden 2022
 3. Verordening Jeugdhulp Gemeente Vijfheerenlanden 2022
 4. artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-07-2023nieuwe regeling

27-06-2023

gmb-2023-334785

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders rechtmatigheid Wmo en Jeugd gemeente Vijfheerenlanden

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden

gelet op artikel 6.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, artikel 5.3.5 van de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Vijfheerenlanden 2022 en artikel 5.3.5 van de Verordening Jeugdhulp Gemeente Vijfheerenlanden 2022 en artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 

B e s l u i t

 • 1.

  Aan te wijzen als toezichthouder zorgfraude, de toezichthouder zorgfraude in dienst bij de gemeente Nieuwegein.

 • 2.

  De aanwijzing van de desbetreffende toezichthouder vervalt met het beëindigen van de regionale pilot Zorgfraude op 1 september 2024.

 • 3.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking. Dit besluit wordt bekendgemaakt door toezending van een afschrift aan de aangewezen toezichthouder en een gelijktijdige kennisgeving daarvan in het gemeenteblad.

 • 4.

  Het aanwijzingsbesluit van 13 juli 2021 komt per direct te vervallen.

Aldus besloten in de collegevergadering van 27 juni 2023.

Gemeensecretaris

N. (Nanette) van Ameijde

burgemeester

S (Sjors) Fröhlich