Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Neder-Betuwe

Aanwijzingsbesluit verbod stalling (brom)fietsen gemeente Neder-Betuwe

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNeder-Betuwe
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit verbod stalling (brom)fietsen gemeente Neder-Betuwe
CiteertitelAanwijzingsbesluit verbod stalling (brom)fietsen gemeente Neder-Betuwe
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening gemeente Neder-Betuwe 2021

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-07-2023nieuwe regeling

04-07-2023

gmb-2023-329175

Z/23/093962

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit verbod stalling (brom)fietsen gemeente Neder-Betuwe

Het college van burgemeester en wethouders,

 

overwegende dat

 • -

  de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Neder-Betuwe 2021 de mogelijkheid biedt om met toepassing van artikel 5.12 lid 1 en 2 die gebieden en/of delen van de gemeente aan te wijzen waar het in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast, dan wel ter voorkoming van schade aan de openbare gezondheid, verboden is om:

  • o

   fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan en/of;

  • o

   fietsen of bromfietsen langer dan een door het college bepaalde periode te laten staan in een daartoe bestemde openbare (brom)fietsstalling.

 • -

  er in stationsgebieden in de gemeente Neder-Betuwe sprake is van overlast door onbeheerd plaatsen en laten staan van (brom)fietsen en dat dit een terugkerend karakter heeft.

 • -

  dat hierover vanuit verschillende invalshoeken klachten en meldingen zijn binnengekomen bij de gemeente Neder-Betuwe evenals dat dit uit eigen constateringen blijkt;

 • -

  er op de stationsgebieden in de gemeente Neder-Betuwe daardoor ook schade aan de openbare gezondheid kan worden opgelopen.

gelet op

 

Artikel 5.12 lid 1 en 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Neder-Betuwe 2021 (APV).

 

besluiten

 • 1.

  vast te stellen het ‘Aanwijzingsbesluit verbod stalling (brom)fietsen gemeente Neder-Betuwe’;

 • 2.

  tot aanwijzing van de navolgende gebieden en/of delen van de gemeente Neder-Betuwe waar het verboden is om fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan en/of fietsen of bromfietsen langer dan een periode van 28 dagen te laten staan in een daartoe bestemde openbare (brom)fietsstalling;

  • a.

   het stationsgebied van Kesteren, zoals aangegeven binnen de rode lijnen op de bij dit besluit behorende kaart in Bijlage 1 ‘Stationsgebied Kesteren’;

  • b.

   het stationsgebied van Opheusden, zoals aangegeven binnen de rode lijnen op de bij dit besluit behorende kaart in Bijlage 2 ‘Stationsgebied Opheusden’.

Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop het is bekendgemaakt.

 

Bijlage 1 ‘Stationsgebied Kesteren’

 

Bijlage 2 ‘Stationsgebied Opheusden’