Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Besluit vervanging archiefbescheiden organisatiearchief Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Gelderland-Zuid
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit vervanging archiefbescheiden organisatiearchief Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2023
CiteertitelBesluit vervanging archiefbescheiden organisatiearchief Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2023
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBesluit vervanging archiefbescheiden organisatiearchief Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2023

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 7 van de Archiefwet 1995
 2. artikel 2 van het Archiefbesluit 1995
 3. artikel 6 van het Archiefbesluit 1995
 4. artikel 8 van het Archiefbesluit 1995
 5. artikel 26b van de Archiefregeling
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2023Nieuwe regeling

08-03-2023

bgr-2023-754

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit vervanging archiefbescheiden organisatiearchief Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2023

 

De Directeur Crisisbeheersing en Bedrijfsvoering van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid,

 

gelet op artikel 7 van de archiefwet 1995, de artikelen 2, 6 en 8 van het Archiefbesluit 1995 en artikel 26b van de Archiefregeling,

 

Besluit

 

 

Artikel 1  

 • 1.

  over te gaan tot vervanging door digitale reproducties van de analoge archiefbescheiden die op grond van de geldende selectielijst voor bewaring of vernietiging in aanmerking komen, waarna deze analoge archiefbescheiden worden vernietigd.

 • 2.

  reproductie geschiedt op de wijze zoals omschreven in het vastgestelde Handboek Vervanging Organisatiearchief.

Artikel 2  

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 april 2023

Artikel 3  

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit vervanging archiefbescheiden organisatiearchief Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2023

Nijmegen, 8 maart 2023

Drs. J.A.P. van Kastel

Directeur Crisisbeheersing en Bedrijfsvoering

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid