Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kaag en Braassem

Aanwijzingsbesluit toezichthouder gemeente Kaag en Braassem

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKaag en Braassem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouder gemeente Kaag en Braassem
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouder gemeente Kaag en Braassem
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-07-2023Nieuw aanwijzingsbesluit

11-07-2023

gmb-2023-315260

547916, 559390, 559391

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouder gemeente Kaag en Braassem

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem en de burgemeester van de gemeente Kaag en Braassem, voor zover het ieders bevoegdheid betreft;

 

B E S L U I T E N:

 

Gelet op het bepaalde in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

 • 1.

  de bestuurlijke uitvoeringsspecialist ondermijning van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum Den Haag (hierna: de toezichthouder) aan te wijzen als toezichthouder ingevolge de volgende wetten en regelingen:

  • a.

   Huisvestingswet;

  • b.

   Erfgoedwet;

  • c.

   Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden;

  • d.

   Wet ruimtelijke ordening;

  • e.

   Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

  • f.

   Woningwet;

  • g.

   Wet basisregistratie persoonsgegevens;

  • h.

   Schepenverordening Kaag en Braassem;

  • i.

   Algemene plaatselijke verordening;

  • j.

   Afvalstoffenverordening;

  • k.

   Speelautomatenverordening;

  • l.

   Marktverordening;

  • m.

   Verordening winkeltijden;

  • n.

   Drank- en horecaverordening;

  • o.

   Alcoholwet;

  • p.

   Kapverordening;

  • q.

   Wet op de kansspelen;

  • r.

   Algemene wet bestuursrecht.

    

 • 2.

  De aanwijzing is van kracht gedurende de looptijd van het Convenant ten behoeve van Bestuurlijke en Geïntegreerde Aanpak Georganiseerde Criminaliteit, Bestrijding Handhavingsknelpunten en Bevordering Integriteitsbeoordelingen met het Landelijk Informatie- en Expertise Centrum in samenwerking met de Regionale Informatie- en Expertise Centra, maar eindigt in ieder geval als:

  • a.

   de toezichthouder uit dienst treedt bij het Regionaal Informatie en Expertise Centrum Den Haag; of

  • b.

   als de toezichthouder niet langer werkzaamheden zal verrichten in het kader van het Convenant.

  •  

 • 3.

  Dit besluit in werking te laten treden met ingang van de dag na openbare bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 11 juli 2023 te Roelofarendsveen

Het college van burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem

 

Burgemeester,

A. Heijstee-Bolt

Loco-gemeentesecretaris,

J.J. Démoed

De burgemeester van Kaag en Braassem,

A.Heijstee-Bolt